неділя, 26 грудня 2021 р.

Заява Високого представника ЄС Жозепа Борреля щодо безпекових заходів у ЄвропіРосія оприлюднила проєкти двох договорів, що впливають на архітектуру безпеки в Європі. Їх адресовано Сполученим Штатам Америки та членам Північноатлантичного альянсу відповідно.

Європейський Союз повністю відданий безпеці у Європі, що ґрунтується на ключових принципах відмови від агресії та поваги до національного суверенітету й територіальної цілісності. Сьогодні безпека Європи опинилася під загрозою.

Дії Росії, особливо незаконна анексія Криму, її роль у розпалюванні конфлікту в східній Україні, її дії у відокремлених регіонах Грузії - Південній Осетії та Абхазії - та в Придністров’ї, а також підтримка Росією режиму Лукашенка призвели до серйозного погіршення безпекової ситуації в Європі. Зовсім нещодавно нарощування Росією своєї військової присутності на кордоні з Україною та в незаконно анексованому Криму створили нові загрози та побоювання вторгнення.

Разом зі своїми партнерами та союзниками ЄС чітко зазначив, що він рішуче реагуватиме на будь-які подальші порушення суверенітету України. Водночас Євросоюз переконаний, що діалог, переговори та співпраця залишаються єдиними засобами подолання конфліктів та досягнення миру. Будь-яка дискусія з приводу безпеки в Європі має ґрунтуватися на зобов’язаннях в рамках ОБСЄ та ООН – справжніх стовпах європейської безпекової архітектури, – а також посилювати їх, а не призводити до їх розмивання. Така дискусія повинна бути інклюзивною та враховувати стурбованість й інтереси усіх її учасників. ЄС співпрацюватиме як зі США, так і з НАТО, аби гарантувати, що інтереси Євросоюзу представлені в будь-якій дискусії з Росією щодо європейської безпеки.

Пропозиція НАТО щодо проведення Ради НАТО-Росія у відповідь на проєкти договорів щодо європейської безпеки, які Росія оприлюднила минулого тижня, є важливим кроком. НАТО відіграє ключову роль у гарантуванні миру в Європі. Євросоюз прагне співпрацювати разом зі своїми союзниками та партнерами над розв’язанням сучасних безпекових викликів на нашому континенті.

***

Statement by High Representative Josep Borrell on the security arrangements in Europe

Russia has made public two draft treaties affecting the European security architecture. They are addressed to the United States and to the members of the Atlantic Alliance respectively.

The European Union is fully committed to security in Europe based on the key principles of non-aggression and respect for national sovereignty and for territorial integrity. Today, Europe’s security is under threat.

Russia’s actions, in particular the illegal annexation of Crimea, its role in fuelling the conflict in eastern Ukraine as well as its actions in the Georgian break-away regions of South Ossetia and Abkhazia, in the Transnistrian region and in its support to the Lukashenko regime, have led to a severe deterioration of the security situation in Europe. Most recently, the military build-up of Russia at its borders with Ukraine and in the illegally annexed Crimea have created new threats and fears of invasion.

Together with partners and allies, the EU has clearly indicated that it will respond resolutely to any further violations of Ukraine’s sovereignty. At the same time, the EU believes that dialogue, negotiation and cooperation are the only means to overcome disputes and bring peace. Any real discussion on security in Europe must build on and strengthen OSCE and UN commitments and obligations - true pillars of the European security architecture - and not lead to their erosion. Such a discussion must be inclusive and must take into account the concerns and interests of all stakeholders. The EU will engage with both the US and NATO to ensure its interests are represented in any possible discussion with Russia on European security.

NATO’s offer to hold a NATO-Russia Council in response to the draft treaties on European security that Russia rendered public last week is an important step. NATO has a key role in guaranteeing peace in Europe. The EU is keen to work together with allies as well as with its partners in addressing today’s security situation in our continent.


Немає коментарів: