вівторок, 13 липня 2021 р.

Хто та що створювало міф про "русский мир"?«Русский мир» – імперський ідеологічний гібридний проєкт, заснований на застарілих історичних міфах (РФ не є ані центром світового православ'я, ані центром слов'янської цивілізації, ані державою соціальної справедливості). Це симулякр в чистому вигляді (Ж. Бодріяр), тобто симуляція історичного месіанства, повністю відірваного від історичної дійсності. Ця думка зафіксована у роботі доцента  Криворізького педуніверситету О.Мішаловой на
БЛОҐ-КОНФЕРЕНЦІЯ "РУССКИЙ МИР" ЯК ДОКТРИНА: ВИТОКИ, ЗАГРОЗИ, МЕТОДИ. Це вже друга Конференція (онлайн) яка відбулась в рамках науково-дослідчої діяльності Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України та роботи дослідницької групи молодих учених Інституту. 
Для тих, хто критично мислить, або спілкується як журналіст, чи викладач з великими масами молодих людей було дуже повчально. Молоді вчені філософи та суспільнознавчі ретельно дослідили джерела "руськомирівської" гібридної ідеології. Вона просякнута сучасною версією історичного месіанства Росії, вже як держави. А базується на 3-х ключових ідеях 3-х попередніх:
- релігійного
-культурно-цивілізаційного 
- радянсько-політичного дискурсів.
Кс.Зборовська посилається на роботу 1976 року американського вченого З. Бжезинського, яким лякали малюків ще за "совітів", який влучно формулює цю відмінність в загальних рисах наступним чином: «Центральною і суттєвою рисою російської політики був її переважно автократичний характер. На відміну від західноєвропейських сусідів, Росія не пройшла через тривалу феодальну фазу. Після звільнення від татарського ярма відразу відбулось становлення все більш самовпевненого та домінуючого самодержавства. Власність та люди належали державі, персоніфікованій в особі Самодержця (функції якого відповідали цій відвертій та гордій назві). Стверджувався обов'язок майже цілковитого підпорядкування будь-якої людини персоніфікованому символу держави. Контроль над суспільством, включаючи контроль держави над церквою, зокрема, за допомогою механізму перепису населення, створеного за сторіччя до аналогічних методів управління в Європі, нагадував східні деспотії і, по суті, прямо слідував з цього історичного досвіду. Результатом було встановлення верховенства держави над суспільством, політики над громадськими справами, функціонера над громадянином (або підданим) в мірі, незрівнянній з тим, що було в Європі; а відмінності в мірі дійсно переходять у видові відмінності» [ С. 69-70]. 
В інших доповідях досліджено вплив єпархіальної преси, яка була інструментом імперської національної ідеології й яку, на жаль, тепер "цифрують" деякі українські бібліотеки за кошти українських платників податків. А тим часом "руськомирівцями" просякнута вся РПЦ та деякі інші конфесії, яки правлять службу на теренах України.
Головний, як на мене, практичний зиск від конференції саме для формування власної думки та позиції треба усвідомити що: сьогодні РФ імперія у стадії "напіврозпаду". Яка відчайдушно намагається протидіяти процесу свого розпаду з 1991 року - краху "радянського проєкту".
Нам випало в цю історичну мить жити й творити, тому треба бути "вакцинованим" не тільки від біологічних вірусів, але й ідеологічних, не менш смертельних... Доказано історією!
С.Лиманов.


Немає коментарів: