середа, 27 травня 2020 р.

Енергоощадливість в Миколаєва мінусує тільки гроші бюджету

Онлайн діяльність на карантині громадської експертизи виявилась дієвою, та допомогла побачити (якщо дочитаєте до кінця)що міська політика енергоощадження та енергоефективності у Миколалаєві, неефективна з точки зору економічної доцільності для бюджету міста. (Депутати - АУ!)

Обсяг бюджетних витрат на впровадження енергоощадний заходів, значно перевищує обсяг зекономлених фінансових ресурсів, отриманих внаслідок впровадження цих заходів. 


Анна Кашуба, Громадський префект та голова ГО «Фонд ініціативного розвитку» так прокоментувала основні висновки дослідження:

«Виявляється, що заходи з енергозбереження нічого не зберігають.
Обсяг бюджетних витрат на проведення політики енергозбереження значно перевищує обсяг зекономлених бюджетних коштів, отриманих за результатами її впровадження.

Більшість заходів, на які щорічно витрачаються бюджетні кошти – взагалі не здатні нічого заощадити тому що:
По-перше, мають просвітницький характер :

« Забезпечення діяльності відкритого консультаційного центру з питань енергозбереження»;
По-друге, тільки розпочинаються, та перепиняютися одразу після розробки проектно-кошторисної документації:« Реконструкція з термосанацією»
Схоже на імітацію економії коштів бюджету міста.
Але може це і на краще? За розрахунками учасників заходу, бюджетні кошті повертаються у вигляді економії оплати на енергоносії ЗОШ 60 більш як 100 років! У Варварівці...
Увага! Окупність єдиного закінченого проєкту реконструкції з термосанації — 129 років.Так згідно з відповіддю від Департаменту енергетики №1718/020201-40/14/20 від 30.03.20 економія бюджетних коштів склала:

2018р. – 27189,12 грн. ( завершення робіт у 2018р.)

2019р. — 88333,1 грн.

Розрахунок окупності проекту «Реконструкція з термосанацією, у т.ч. проектні роботи» по ЗОШ № 60:

Видатки бюджету склали —11454,02 тис.грн.

Річна економія бюджетних коштів при існуючих тарифах – 88,333 тис. грн.

Окупність проекту для бюджету  

11454,02 тис.грн./ 88,333 тис. грн.= 129,7 років

Тобто при існуючих тарифах вкладені в проект бюджетні кошті повернуться через 129,7 років. Звичайно, динаміка збільшення вартості енергоносіїв прискорить термін окупності проекту.

Але розрахункова окупність проєкту – 129,7 років – це навіть не довгостроковий проєкт. Це нескінченний проєкт.

Ще 28 аналогічних проєктів знаходяться зараз на різних етапах виконання. Але якщо у них аналогічний термін окупності, чи необхідні вони нашому місту?

Чи витримує наш бюджет таку «економію» ????

Чи витримає наш міський бюджет таке енергозбереження ???
По- третє, взагалі за рахунок бюджетних коштів фінансується обслуговування приватної власності:«відшкодування відсоткових ставок або частини кредиту за кредитами, залученими на впровадження заходів з енергозбереження». 
У Миколаєві у 2019 р кошти платників податків в сумі 15 млн 570 тис грн. витрачені на обслуговування приватної власності! Це найбільший показник з усієї України:

Загалом, ми прийшли до висновку, що між плануванням, виконанням та моніторингом результативності політики енергоощадження у Миколаєві немає логічного взаємозв’язку;
політика енергозбереження та енергоефективності у нашому місті неефективна з точки зору економічної доцільності для бюджету .Обсяг бюджетних витрат на проведення політики енергозбереження значно перевищує обсяг зекономлених бюджетних коштів, отриманих за результатами її впровадження.»

А саме 5 питань до чиновників:
Навіщо було проведено 114 аудитів, якщо рекомендації тільки 10 з них було впроваджені?
Навіщо розпочинати 29 проєктів «Реконструкція з термосанацією», якщо тільки на 10 з них проведено енергоаудити?
Навіщо починати 29 проєктів «Реконструкція з термосанацією, у т.ч. проєктні роботи», якщо виконано з них тільки 1?
Чому не можливо провести енергоаудит, а потім на тих самих об’єктах впровадити рекомендації енергоаудиту, а потім проводити моніторинг скорочення споживання енергоносіїв та економії бюджетних коштів?
Чому не можна починати наступні проєкти після того, як попередні почнуть забезпечувати скорочення споживання енергоносіїв та економії бюджетних коштів!!!

РЕКОМЕДАЦІЇ

В рамках е-конференции обговорениі та складени рекомендації для місцевих посадовцев:
Забезпечити причинно-наслідковий зв’язок між плануванням, виконанням та моніторингом результативності впровадження заходів зенергозбереження;
розробити та затвердити стратегічний план впровадження енергозберігаючих заходів, заснований на пріоритетності заходів, з точки зору забезпечення економії бюджетних коштів в наслідок їх реалізації;
забезпечити послідовне виконання заходів шляхом включення їх в бюджетні програми наступних бюджетних періодах згідно стратегічного плану;
Забезпечити прозорість бюджетної політики енергоефективності шляхом демонстрації фактичної економії енергоресурсів та бюджетних коштів у розрізі програм та заходів з енергозбереження, шляхом включення в паспорти бюджетних програм результативних показників, які демонструють річну економію споживання енергоресурсів у натуральному та грошовому виразі:

— теплопостачання, тис. Гкал/рік (%), грн.

— водопостачання, тис. куб. м/рік (%), грн.

— електроенергії, тис. кВт/рік (%), грн.

— природного газу, тис. куб. м/рік (%), грн.
Поступово замінити економічно неефективні заходи, виконувані в рамках бюджетних програм, на ті, які здатні дійсно забезпечити скорочення споживання ресурсів і економію бюджетних коштів.
Забезпечити дієвий процес оцінки ефективності енергозберігаючих заходів щодо доцільності використання бюджетних коштів на ці заходи у наступних бюджетних періодах.
На виконання Ст. 20, 26, 28 Бюджетного кодексу України та відповідних пакетів НПА центральних органів виконавчої влади забезпечити прозорість і підзвітність бюджетного процесу та запуск системи управління внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту у міськвиконкомі у сферах відповідальності 3-х міських департаментів (Енергетики, енергозбереження та впровадження інноваційних технологій м. Миколаєва; Економічного розвитку, внутрішнього контролю, Фінансів), що відповідають за:

— Публічне представлення на бюджетних слуханнях і офіційних ресурсах виконавчих органів місцевого самоврядування фактичної економії енергоресурсів та бюджетних коштів у розрізі програм та заходів «людською мовою»;

— Налагодження механізму впливу системи щорічної оцінки ефективності бюджетних програм на пріоритети прогнозу місцевого бюджету 2021- 2023р.; цільових і бюджетних програм і заходи бюджетних програм в у наступних бюджетних періодах та атестацію місцевих посадовців з наступними відповідними висновкам керівництва щодо оплати праці посадовцям.
Департаменту розробити механізм включення завдань та заходів енергозбереження у цільові та бюджетні програми з точки зору показників їх економічної доцільності.
На виконання вимог Статуту міста забезпечити дієвість таких механізмів місцевої демократії участі як громадські слухання, громадські дорадчі органи:

— Ініціювати проведення громадських слухань з питань ефективності реалізації політики енергозбереження у м. Миколаєві за період 2017-2020 р енергетики, енергозбереження та впровадження інноваційних технологій м. Миколаєва зокрема, з використанням інформаційно-комунікативних е- технологій;

— Створити при Департаменті енергетики, енергозбереження та впровадження інноваційних технологій громадську раду.

Було прийнято рішення сформувати ініціативну групу зі створення громадської ради при Департаменті енергетики, енергозбереження та впровадження інноваційних технологій.

Матеріали е-конференції:

Дослідження: Ефективність використання коштів бюджету м. Миколаєва» на міську політику енергозбереження» http://www.frgn.mk.ua/wp-content/uploads/2020/04/analitKashuba.pdf.

Реліз рекомендацій дослідження http://frgn.mk.ua/?p=11446.;

Презентація ГО «Фонд ініціативного розвитку».

Пропозиції #ГромадськаПрефектура, що погоджені робочою нарадою Експертно- громадської ради http://frgn.mk.ua/?p=11446

Прес — служби ГО «Фонд ініціативного розвитку 
та ГО «Фонд розвитку м. Миколаєва» — координатор коаліції #ГромадськаПрефектура


Немає коментарів: