вівторок, 30 листопада 2021 р.

Рекомендації для оприлюднення наборів відкритих данихВ різних містах виконкоми по різному сприймають набори відкритих даних, які мають бути. Це виявилось під час перегляду фактів. Так в Одесе, яка "пасе задніх"  серед обласних центрів тільки 64 нобори існує. В Миколаєві - 684 набори, Полтаві -697. Харків - серед лідерів, видає 3695, а Дніпро - 1053 набори. Вітчутна різниця. Треба також нагадати, що відкритими даними вважаються не ті яки "видно" оком, а в першу чергу - ті яки машиночитаємі, тобто видані в форматах, які вільно обробляє компютерні програми.


Необхідним кроком для підвищення якості відкритих даних є впровадження єдиних підходів до оприлюднення наборів. Міністерство цифрової трансформації України за підтримки проекту «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах» розробило рекомендації для публікації 14-ти наборів відкритих даних із розділу «Усі розпорядники» та 64-х наборів із розділу «Органи місцевого самоврядування»
Наводим єдиний, остаточний Перелік наборів, затверджений Постановою КМУ №835 
Мешканцям всіх міст та селищ - наснаги у добутті відкритих даних по своєму місту.

1. Як використовувати рекомендації
1.1. Структура рекомендацій

Для кожного набору рекомендації включають 4 розділи: «Коротка довідка», «Огляд нормативно-правової бази», «Підготовка даних та структура набору», «Оформлення паспортів наборів та ресурсів». Розділ «Коротка довідка» — це узагальнені структуровані дані про набір даних. Розділ «Огляд нормативно-правової бази» містить аналіз законодавства стосовно створення, збору, зберігання, використання й поширення даних. Розділ «Підготовка даних та структура набору» — це покрокова інструкція з підготовки, оприлюднення й оновлення набору. Він містить структури та посилання на шаблони таблиць. Розділ «Оформлення паспортів наборів та ресурсів» включає приклади заповнення паспортів наборів і ресурсів на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних.


1.2. Як читати структуру таблиць

Структура таблиці — це ключова частина рекомендацій. Вона описує кожну колонку вихідної таблиці в розрізі п’яти атрибутів: назва (name), заголовок (title), опис (description), тип даних (datatype) й вимога заповнення (required). name — це машиночитана назва колонки в вихідній таблиці. title — стислий людиночитаний заголовок колонки. description — опис значень у колонці й інструкції стосовно її заповнення. datatype — тип даних колонки. Він приблизно відповідає формату в електронних таблицях Microsoft Excel, LibreOffice Calc і Google Таблицях. Тип даних найбільш загально визначає, які значення можуть бути внесені до комірок, наприклад, рядки тексту, дати, числа, посилання тощо (див. таблицю 1). required — це вимога заповнення. Якщо зазначено «Хибність (false)», то колонка може містити відсутні значення (пропуски). Як правило, вони позначаються «null». У протилежному випадку, кожна комірка має бути заповненою й містити конкретне значення.

Таблиця 1 — Типи даних, що використовуються в рекомендаціях
Назва Призначення Приклад значення
string Запис рядків тексту ДП «Інфоресурс»
date Запис дат 2019-04-21
integer Запис цілих чисел 42
decimal Запис десяткових дробів 42.5
anyURI Запис посилань на ресурси в мережі Інтернет
https://www.example.gov.ua/


Структуру необхідно додати до набору у відкритому машиночитаному форматі: CSV, JSON, XML, RDF/XML тощо. Також її можна автоматично згенерувати (меню «Керування» на сторінці набору) або власноруч заповнити на порталі відкритих даних (вкладка «Словник даних» з меню «Керування» на сторінці ресурсу).


2. Рекомендації для наборів даних із розділу Переліку «Усі розпорядники інформації»

Довідник підприємств, установ (закладів) та організацій розпорядника інформації та організацій, що належать до сфери його управління, у тому числі їх ідентифікаційних кодів, офіційних веб-сайтів, адрес електронної пошти, телефонів та адрес
Інформація про організаційну структуру розпорядника інформації
Нормативи, що затверджуються та підлягають оприлюдненню відповідно до закону розпорядником інформації
Переліки національних стандартів, відповідність яким надає презумпцію відповідності продукції, пов’язаних з нею процесів або методів виробництва чи інших об'єктів вимогам технічних регламентів
Звіти, в тому числі щодо задоволення запитів на інформацію
Інформація про систему обліку, види інформації, яка зберігається розпорядником
Реєстр наборів даних, що перебувають у володінні розпорядника інформації
Адміністративні дані, в значенні Закону України «Про державну статистику», що збираються (обробляються) та підлягають оприлюдненню відповідно до вимог закону, розпорядником інформації
Нормативно-правові акти, акти індивідуальної дії (крім внутрішньоорганізаційних), прийняті розпорядником інформації, проекти нормативно-правових актів, проекти рішень, що підлягають обговоренню, інформація, визначена законодавством про засади регуляторної політики
Фінансова звітність суб’єктів господарювання державного та комунального сектору економіки
Переліки регуляторних актів із зазначенням дати набрання чинності, строку проведення базового, повторного та періодичного відстеження їх результативності та інформації про місце їх оприлюднення
Річні зведені основні фінансові показники виконання фінансових планів підприємств державного та комунального секторів економіки
План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів із зазначенням видів і назв проектів, цілей їх прийняття, строків підготовки проектів, найменування органів та підрозділів, відповідальних за розроблення проектів регуляторних актів, дату їх внесення на розгляд регуляторного органу та посилання на місце оприлюднення
Інформація щодо отриманого майна (обладнання, програмного забезпечення) в рамках міжнародної технічної допомоги
Перевикористання стандартів (для розробників)

3. Рекомендації для наборів даних із розділу Переліку «Органи місцевого самоврядування»

Архітектура та містобудування
Адресний реєстр
Відомості про залучення, розрахунок розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту
Генеральні плани населених пунктів, історико-архітектурні опорні плани, плани зонування територій та детальні плани територій (за винятком відомостей, які відповідно до законодавства становлять інформацію з обмеженим доступом), їх проекти
Дані містобудівного кадастру, у тому числі геопросторові дані
Дані про видані будівельні паспорти
Дані про здійснення державного архітектурно-будівельного контролю, у тому числі про плани перевірок та складені документи (акти, приписи, протоколи, постанови)
Дані про надані містобудівні умови та обмеження / Надані містобудівні умови та обмеження
Інформація про рекламні засоби
Основні положення генеральних планів населених пунктів та детальних планів територій
Схеми планування територій та плани зонування територій (для сільських, селищних, міських рад)
Бюджет та фінанси
Звіти про виконання паспортів бюджетних програм місцевого бюджету
Звіти про виконання фінансових планів комунальних підприємств
Надходження і використання благодійної допомоги
Паспорти бюджетних програм місцевого бюджету
Перелік бюджетних програм, у тому числі посилання на оприлюднені ресурси в Інтернеті
Перелік інвестиційних договорів, додатків, додаткових угод та інших матеріалів до них, умов, у тому числі посилань на оприлюднені ресурси в Інтернеті
Перелік розпорядників бюджетних коштів
Перелік укладених договорів (укладені договори, інші правочини, додатки, додаткові угоди та інші матеріали до них)
Перелік цільових програм, у тому числі посилання на оприлюднені ресурси в Інтернеті
Реєстр боргових зобов’язань суб’єктів господарювання комунальної власності територіальної громади
Інфраструктура
Дані про видані дозволи на порушення об’єктів благоустрою
Дані про доступність будівель для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення
Дані про паркування, у тому числі про розміщення майданчиків, їх операторів, обладнання та функціонування
Дані про розміщення громадських вбиралень
Дані про розміщення спецтехніки, що використовується для надання комунальних послуг, благоустрою, здійснення будівельних та ремонтних робіт
Дані про споживання комунальних ресурсів (електроенергія, теплова енергія, природний газ, тверде паливо, холодна та гаряча вода) комунальними підприємствами, установами (закладами) та організаціями
Дані про тарифи на комунальні послуги
Інформація про використання публічних коштів під час будівництва, ремонту та реконструкції об’єктів дорожньої інфраструктури та хід виконання проектів
Титульні списки на проведення капітального та поточного ремонту, будівництва, реконструкції та благоустрою
Комунальна власність
Актуальні списки власників/орендарів місцевих земельних ділянок
Дані обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов (квартирний облік)
Перелік земельних ділянок, що пропонуються для здійснення забудови
Перелік незадіяних земельних ділянок і майнових об’єктів (приміщень) комунальної форми власності, які можуть бути передані в користування
Перелік об’єктів комунальної власності
Перелік об’єктів комунальної власності, що передані в оренду чи інше право користування (з даними про умови передачі об’єктів в оренду)
Перелік об’єктів комунальної власності, які підлягають приватизації
Планові та фактичні показники сплати за договорами оренди комунальної власності, розміщення тимчасових споруд, розміщення рекламних засобів
Черга на отримання земельних ділянок із земель комунальної власності
Місцеві ради
Дані про депутатів місцевих рад, у тому числі контактні дані та графік прийому
Поіменні результати голосування депутатів на пленарних засіданнях органу місцевого самоврядування
Навколишнє середовище
Дані про зелені насадження, що підлягають видаленню, відповідно до виданих актів обстеження зелених насаджень
Результати радіаційного контролю
Освіта
Дані про педагогічних працівників закладів освіти
Дані про черги дітей у дошкільні навчальні заклади
Перелік дошкільних, середніх, позашкільних та професійно-технічних навчальних закладів і статистична інформація щодо них
Території обслуговування загальноосвітніх навчальних закладів
Охорона здоров'я
Відомості про лікарські засоби/препарати, придбані за бюджетні кошти, відомості про розподілення таких ліків між закладами охорони здоров’я та їх залишки в кожному з них
Дані про медичне обладнання комунальних закладів охорони здоров’я
Дані про медичних працівників закладів охорони здоров’я
Перелік та місцезнаходження комунальних закладів охорони здоров’я, які забезпечені обладнанням гінекологічним, мамологічним обладнанням, що пристосоване до потреб осіб з інвалідністю з урахуванням особливостей їх пересування
Торгівля
Відомості про схеми розміщення засобів сезонної торгівлі
Відомості про ярмарки (строк проведення, місце, кількість місць, вартість місць), організаторів ярмарків, договори, укладені з організаторами таких ярмарків
Дані про об'єкти та засоби торгівлі (пересувна, сезонна та інші)
Громадський транспорт
Відомості про транспортні засоби, які обслуговують пасажирські автобусні, тролейбусні та трамвайні маршрути перевезення
Дані про місцезнаходження громадського транспорту в режимі реального часу
Дані про місце розміщення зупинок міського електро- та автомобільного транспорту
Перелік перевізників, що надають послуги пасажирського автомобільного транспорту, та маршрутів перевезення
Розклад руху громадського транспорту
Участь громадськості та інше
Дані громадського бюджету, бюджету участі тощо, у тому числі про проекти, результати голосування, реалізацію підтриманих проектів
Дані про електронні петиції, у тому числі, осіб, що їх підписали, та результати розгляду
Дані про надані адміністративні послуги
Дані про надходження звернень на гарячі лінії, у аварійно-диспетчерські служби, телефонні центри тощо
Рекомендації для оприлюднення 64-x наборів даних з розділу Переліку «Органи місцевого самоврядування» розроблені ГО «Агенція журналістики даних» в рамках проекту «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах» за підтримки USAID / UK aid


Немає коментарів: