середа, 24 квітня 2019 р.

Екологію бережуть за допомогою СЕО

Стратегічна екологічна оцінка (СЕО) – це процедура визначення, опису та оцінювання наслідків для довкілля та здоров’я населення від реалізації таких документів державного планування як стратегій, планів, схем, містобудівної документації, загальнодержавної та інших програм і програмних документів, включаючи зміни до них, які розробляються та/або підлягають затвердженню органом державної влади, органом місцевого самоврядування. З цього року вона обов'язкова для всіх великих проектів. Але хто замовляю, виконує, консультує?
Вчора в Одесі МБО «Екологія-Право-Людина» провела тренінг зі стратегічної екологічної оцінки. У тренінгу взяли участь близько 30 представників громадськості та органів місцевого самоврядування, які отримали нові знання про те, що таке процедура стратегічної екологічної оцінки, для чого та у яких випадках вона проводиться.

У ході заходу експерти розповіли про сферу застосування СЕО, етапи цієї процедури, її учасників та їхню роль на кожному з етапів. Так, процедура СЕО включає:
визначення обсягу СЕО (обсягу досліджень, методів екологічної оцінки, рівня деталізації інформації, що має бути включена до звіту про стратегічну екологічну оцінку та ін.);
складання звіту про СЕО;
проведення громадського обговорення та консультацій;
врахування звіту про СЕО, результатів громадського обговорення та консультацій під час прийняття документа державного планування;
інформування про його прийняття та моніторинг наслідків виконання.
«Окрім замовника, тобто органу, який є відповідальним за розроблення документів державного планування, органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади, участь у процедурі СЕО бере громадськість. Також у СЕО беруть участь органи консультування (Мінприроди, Міністерство охорони здоров’я, департаменти охорони довкілля та охорони здоров’я). Їхня участь в СЕО є обов’язковою», - зазначила Софія Шутяк, провідний юрисконсульт ЕПЛ. «У рамках процедури СЕО громадськості надані ефективні засоби впливу на якість стратегій, планів і програм, що розробляються на державному, регіональному та місцевому рівнях. Двічі у цій процедурі громадськість має право висловити свою позицію, спочатку щодо обсягу дослідження екологічної оцінки та альтернатив, що будуть розглядатися розробником, а пізніше – щодо самого проекта документа державного планування та розробленого звіту з СЕО.», – додала Єлизавета Алексєєва, керівник інформаційно-аналітичного відділу ЕПЛ.
Теоретичні знання про стратегічну екологічну оцінки, її етапи та випадки проведення підкріплювались практичними вправами. За словами Дмитра Скрильнікова, голови ГО «Бюро екологічних розслідувань (БЕР)», за допомогою практичних завдань учасники змогли на гіпотетичному прикладі визначити, який вплив на довкілля буде мати виконання документа державного планування, та як розгляд різних альтернативних рішень у ході СЕО впливатиме на попередження настання негативних наслідків від виконання відповідного документа.
Довідкова інформація: 12 жовтня 2018 року вступив в дію Закон України «Про стратегічну екологічну оцінку» – процедуру, яка передбачає оцінку наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, виконання документів державного планування. СЕО спрямована на забезпечення сталого розвитку держави. Це передбачає забезпечення охорони довкілля, безпеки життєдіяльності населення та охорони його здоров’я, інтегрування екологічних вимог під час розроблення та затвердження документів державного планування.


Цей захід був проведений за сприяння Європейського Союзу та Міжнародного фонду «Відродження» в рамках проекту «Громадська синергія»під егідою Української сторони Платформи громадянського суспільства Україна-ЄС та Української національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного партнерства.


Немає коментарів: