неділя, 14 жовтня 2018 р.

Дорожня карта для зміцнення громадянського суспільства

Для незворотності змін в українському суспільстві, треба не тільки залучати нових людей до активізму, але мати чіткий план дій. У 2018 році ЄС вирішив переглянути та оновити Дорожню карту з розвитку громадянського суспільства в Украіні. В Одесі на "мозковий штурм" зібрались представники громадських організацій південних областей.

Спільний проект ЄС з розвитку громадянського суспільства ініціював створення діалогу за участю багатьох зацікавлених сторін. Серія попередніх консультацій з широким колом ОГС, донорів та представників урядів дозволила підвести підсумки щодо змін контексту і забезпечила поглиблене розуміння поточних проблем громадянського суспільства, цінну інформацію про перспективи в основних пріоритетних областях, їх цілі, результати та показники.

Нова Дорожня карта ЄС повинна стати більш структурованою і директивною. В Україні буде чотири пріоритетні напрями:

1) Сприятливе середовище


2) Діалог між громадянським суспільством і урядом


3) Потенціал громадянського суспільства


4) Підтримка ОГС з боку ЄС

Дорожню карту погодили з пріоритетами Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства України на 2016-2020 роки. Таким чином, ці два документи повинні взаємно підкріплювати один одного.
Дорожня карта ширше, ніж просто визначення довгострокових цілей співробітництва ЄС з ОГС.  Дорожня карта природним чином включається в програмний цикл ЄС і може залучати зацікавлені сторони в діалоги більш широкого спектру, виходячи за рамки питання про фінансову підтримку.
Документ підкріплює зобов'язання ЄС щодо створення сприятливих умов для ОГС та основних прав і свобод. Вона дозволяє донорам глибше зрозуміти ситуацію в громадянському суспільстві і сприяє зміцненню координації між ними. Процес розробки документа сам по собі стає відправною точкою для ЄС, щоб охопити більш широке коло ОГС (а не звичайних співрозмовників і одержувачів грантів) у стратегічну і інклюзивну взаємодію. Цей документ також сприяє розвитку командної роботи для досягнення загальної мети за допомогою нарощуванню потенціалу, спрямованого на створення офіційних та неофіційних платформ та об'єднань громадянського суспільства.
С.Лиманов.
Фото В.Погромского.

Нагадаємо, у квітні-травні 2018 року ЄС розпочав роботу над оновленням Дорожньої карти для взаємодії з громадянським суспільством в Україні. Цей документ визначатиме довгострокові пріоритети співробітництва та координації у цій сфері. Очікується, що Дорожня карта, яку розробляють на основі консультацій з представниками громадянського суспільства, влади та інших зацікавлених сторін, буде готова для затвердження у Брюсселі вже у вересні.

У червні 2018 року експерти ЄС представили огляд Національної стратегіїсприяння розвитку громадянського суспільства
Зазначимо, що експертні висновки та результати розмов з громадськими організаціями, донорами та представниками влади будуть враховані Європейським Союзом при розробці нової Дорожньої карти для взаємодії з громадянським суспільством в Україні.

Дорожня карта Євросоюзу для взаємодії з громадянським суспільством в Україні на 2018-2020 роки визначає чотири пріоритетні напрями: сприятливе середовище, діалог між громадянським суспільством і урядом, потенціал громадянського суспільства та підтримка громадянського суспільства з боку ЄС.


Оновлений проект документа підготовлений експертами Проекту ЄСпісля серії зустрічей та обговорень з ключовими громадськими організаціями. Дорожня карта буде затверджена у Брюсселі протягом наступних місяців. Документ включає аналіз ситуації та ключові виклики, визначає задачі та кроки, які потрібні для створення більш сприятливого середовища для громадського сектору.


Чотири пріоритетні напрями включають:


1) Сприятливе середовище: правове й нормативне середовище (права та свободи, організації, що працюють на локальному рівні, залучення волонтерів) та фінансове середовище (державне фінансування, соціальні послуги, соціальне підприємництво, внески/пожертвування, фінансові правила та фінансові стимули).


2) Участь організацій громадянського суспільства: зміна відносин організацій громадянського суспільства(інклюзивність, діалог), програмний цикл ЄС (консультації, галузева раціоналізація), міжнародні процеси (міжнародна співпраця, репрезентативність).


3) Спроможність громадського сектору: ефективність організацій громадянського суспільства (політики на доказовій базі, стратегічне планування, мережування та побудова коаліцій), фінансова стійкість(стратегія фандрейзингу, різноманітна база фінансування) і компетентність, прозорість та підзвітність (внутрішні структури управління, внутрішня оцінка, фінансова прозорість, комунікації з громадськістю).


4) Підтримка ЄС: інновації заради соціальних змін (інформаційні та комунікаційні технології для підвищення впливу, громадянська освіта, інформаційні та комунікаційні технології для соціальних рішень, мобілізація громадян), регіональна співпраця (охоплення дій організацій громадянського суспільства, співпраця між більш і менш розвиненими територіями) та тематичне/галузеве мережування (посилення тематичних мереж, створення мереж, що спеціалізуються в певній галузі).


«Дорожня карта відкриває нову можливість для додаткового діалогу між ЄС та владою щодо розвитку сектору. Це стосується і законодавства, і розвитку механізмів місцевої демократії, і прозорості державного фінансування сектору. Чи буде така можливість використана, багато в чому залежить від активного діалогу самого громадянського суспільства з європейськими партнерами та вироблення спільних позицій»,

Якою буде оновлена Дорожня карта ЄСНемає коментарів: