неділя, 3 лютого 2013 р.

Новий підручник "Медіаосвіта"

В Будинку Кіно Академія Української преси спільно з партнерами - Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти МОНмолодьспорту України, Інститутом журналістики КНУ імені Тараса Шевченка та Інститутом соціальної та політичної психології НАПН України презентувала підручник «Медіаосвіта та медіаграмотність», який є першим в Україні підручником, розробленим для забезпечення відповідного курсу у вищих навчальних закладах та в системі післядипломної підготовки вчителів. Автори підручника, провідні українські та зарубіжні науковці, об’єднали найактуальніші світові розробки в галузі підготовки студентів в сфері медіаосвіти, медіаграмотності та медіакультури.
Що таке медіаосвіта? В Рекомендаціях ЮНЕСКО (Освіта для медіа в цифрову еру. Відень: ЮНЕСКО, 1999) медіаосвіта визначена «як частина основних прав громадян на свободу висловлювання і права на інформацію, як один з вагомих інструментів підтримки демократії».
Медіаосвіта – це навчання теорії та практичним умінням для опанування сучасних мас-медіа. Медіаосвіта – один з усталених і апробованих способів формування попиту на якісний журналістський контент. Медіаграмотність є похідною та результатом медіаосвіти, це здатність адекватно сприймати та інтерпретувати медіатексти. На нашу думку, суспільство потребує цих навичок саме тепер, коли спостерігається новий виток сильного політичного та корпоративного контролю над основними медіаресурсами.

На сьогодні медіаосвіта вже близько двох десятиліть як впроваджена в сталих демократичних суспільствах: переважно медіаосвіта є частиною шкільних програм, окремим предметом або інтегрована в предмети, які передбачають вивчення рідної мови. З початку 2000-х рр. вона існує як частина вищої та середньої освіти в країнах – нових членах ЄС.

Медіаосвіта в Україні. В Україні з 2010 року розпочато застосування «Концепції впровадження медіаосвіти Україні» (погоджена Постановою Президії Національної академії педагогічних наук України). Головна ідея концепції - сприяння становленню ефективної системи медіаосвіти в Україні з метою забезпечення загальної підготовки дітей та молоді до безпечної та ефективної взаємодії з сучасною медіасистемою. Концепція включає:експериментальний етап (2010-2013), поступове укорінення медіаосвіти та стандартизацію вимог до медіаосвіти (2014 – 2016), подальший розвиток медіаосвіти та завершення масового запровадження (2017-2020).

З 2011 року розпочалось:

- викладання медіаосвіти (як у формі спецкурсів, так і в імплементованому вигляді) в обласних інститутах післядипломної педагогічної освіти (на основі Начального плану предмету «Медіаосвіта», підготовленого АУП та Інститутом інноваційних технологій та змісту освіти за підтримки Програми ЗМІ МФВ);

- викладання курсу за вибором «Медіакультура» у рамках всеукраїнського експерименту з впровадження медіаосвіти в середню загальнообов’язкову шкільну освіту;

- обласні експерименти з впровадження медіаосвіти;

- постійно діючі творчі групи вчителів та викладачів, які впроваджують медіаосвіту;

- створені перші програми, посібники та підручники з медіаосвіти та медіакультури.

Підготовка та написання посібника стало можливим завдяки підтримці Міжнародного фонду «Відродження».

Контактна особа: Оксана Волошенюк, Виконавчий директор АУП

тел: 067 5049802

електронна пошта: іnfo@aup.com.ua

веб-сторінка: www.aup.com.ua

Електронна версія посібника: http://www.aup.com.ua/uploads/momg.pdf

АУП висловлює подяку Національній спілці кінематографістів України за сприяння у проведенні презентації

Учасники презентації

Віталій Замніус – Директор програми ЗМІ МФВ

Віктор Мележик – завідувач сектора Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОНмолодьспорту України, доц., к.т.н.

Валерій Іванов, президент Академії Української Преси, проф., д.ф.н., редактор-упорядник підручника

Оксана Волошенюк – виконавчий директор АУП, редактор-упорядник підручника

Любов Найдьонова – заступник директора Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, к.п.н., співавтор підручника.


Немає коментарів: