понеділок, 16 липня 2018 р.

Чи є відкритою інформація про бюджетний процес у Одесі?

Рівень відкритості інформації про бюджетний процес міста Одеси є досить високим, але має ряд недоліків.

До такого висновку дійшли експерти Громадського Партнерства “За прозорі місцеві бюджети!” за результатами моніторингу в межах проекту “Підвищення прозорості бюджетного процесу на локальному рівні”, що здійснюється за підтримки МФ “Відродження”. Оцінювання відбувалося за критеріями відкритості, прозорості та інновативності.

В цьому матеріали проаналізовано рівень відкритості Одеської міської ради щодо бюджетного процесу.

На етапі складання проектів Одеська міська рада дотримується всіх вимог бюджетного законодавства. Так, прогноз доходів та видатків на 2018-2020 роки, Стратегія економічного та соціального розвитку м. Одеси до 2022 року і Програма соціально-економічного та культурного розвитку м. Одеси на 2018 рік затверджено вчасно і оприлюднено на офіційному сайті Одеської міської ради в повному обсязі. Окремо варто зауважити, що Програму соціально-економічного та культурного розвитку м. Одеси на 2018 рік затверджено не з усіма обов'язковими додатками до неї, що знижує відсоток відкритості за відповідним критерієм.

Етап розгляду проекту бюджету та прийняття рішення про бюджет у Одесі також проходить повністю відкрито.

Одеська міська рада традиційно котрий рік поспіль затверджує рішення про бюджет міста вчасно, використовуючи всі доступні механізми щодо оприлюднення повної інформації про проект рішення та процедуру його прийняття.

Позитивним чинником є також оприлюднення на офіційному сайті міста в окремому розділі паспортів бюджетних програм за всіма головними розпорядниками бюджетних коштів. Однак, поки що не публікуються бюджетні запити головних розпорядників бюджетних коштів. Це не є обов'язковою нормою закону, але може стати доброю практикою та підвищити рівень відкритості ради.

Менш за всіх є відкритим етап виконання бюджету у місті Одеса.

Якщо процедура внесення змін до бюджету проходить на 100% відкрито, то інші складові цього етапу ще можна покращувати.

Так, у Одеській міській раді не затверджується та не оприлюднюються титульні списки капітальних видатків. У відповіді на запит про доступ до публічної інформації вказано, що інформація щодо капітальних видатків у розрізі головних розпорядників та об’єктів міститься в рішенні Одеської міської ради про бюджет м. Одеси на відповідний рік (додатки №5 та №8 до рішення). Однак, у вказаних додатках перелічені лише головні розпорядники бюджетних коштів, на яких розподілені капітальні видатки, та відсутня інформація щодо конкретизації об’єктів (найменування об’єктів, місцезнаходження, кошторисна вартість, терміни початку та закінчення робіт тощо).

Також, на офіційному сайті міста не оприлюднюються річні плани закупівель та зміни до них.

Окремо варто зазначити, що міською радою приділяється мало уваги до відкритості інформації про діяльність створених нею комунальних підприємств та установ. У окремому розділі, присвяченому КП, в більшості випадків наявна лише статистична інформація про назву підприємства, його керівництво та місцезнаходження. Взагалі не оприлюднюються інформація про реєстр укладених комунальними підприємствами договорів щодо робіт та послуг, профінансованих з коштів місцевого бюджету, про фінансові плани та реєстр боргових зобов'язань КП. Однак, окремими підприємствами оприлюднено звіти про виконання фінансових планів за 2017 рік. На жаль, фінансова звітність КП оприлюднюються не у в машиночитному форматі.

Найбільш відкритим у Одесі є етап звітування про виконання бюджету. Квартальні та річний звіти про виконання бюджету прийнято та оприлюднено вчасно та у повному обсязі. Окремо міський раді можна рекомендувати оприлюднювати проекти рішення про затвердження квартальних звітів про виконання бюджету у встановлені законодавством терміни.

В 2018 році вперше було введено практику обов'язкового звітування про виконання паспортів бюджетних програм. Але, на офіційному сайті Одеської міської ради оприлюднено звіти про виконання паспортів бюджетних програм 25-ти із 32-х головних розпорядників бюджетних коштів.

На офіційному сайті Одеської міської ради створено окремий розділ, в якому оприлюднюється інформація про бюджет міста. Він простий та зрозумілий у використанні, однак, наповненість розділу є вибірковою та не всебічною. Для повної відкритості інформації про бюджет міста цей розділ необхідно доповнити наступними показниками:
  • перелік головних розпорядників бюджетних коштів із зазначенням кодів ЄДРПОУ та посилання на їх сторінки на порталі E-Data;
  • кошторис на утримання міської ради;
  • титульний перелік капітальних видатків та створення інтерактивної онлайн-платформи із пооб’єктною візуалізацією капітальних видатків;
  • актуалізовані паспорти бюджетних програм всіх головних розпорядників бюджетних коштів (з наказами про їх затвердження), та звіти про їх виконання;
  • посилання на портал відкритих даних (свій або державний), де бюджетні дані оприлюднені у машиночитних форматах;
  • створити "бюджет для громадян" з метою презентувати ключову фінансову інформацію широкій громадськості.
Матеріал підготовлено за результатами моніторингу в межах проекту “Підвищення прозорості бюджетного процесу на локальному рівні”, що здійснюється Громадським Партнерством “За прозорі місцеві бюджети!” за підтримки МФ “Відродження”.


Немає коментарів: