понеділок, 19 березня 2018 р.

Дискримінація за ознакою статі


Проблема нерівності прав чоловіків та жінок є дуже актуальною для українського суспільства. Більше того, вона є специфічною, тому що українське суспільство ще не усвідомлює її наявності.
Існуючі в суспільстві ґендерні стереотипи перешкоджають ефективному розвитку сучасного ринку праці і викликають ряд проблем: низька заробітна плата жінок порівняно із заробітною платою чоловіків; вікова дискримінація, низький соціальний статус жінки в суспільстві. Найменшу заробітну плату одержують жінки, які працюють в сферах охорони здоров’я та надання соціальної допомоги. Робочий день жінок довший, ніж у чоловіків, оскільки слід враховувати ще й те, що крім основної роботи, жінки виконують ще й домашню, так звану неоплачувану. Тижневе навантаження неоплачуваною роботою жінок в 2,5 рази більше навантаження чоловіків.
Головним міжнародним документом у сфері гендерної рівності є Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок. Цей документ є єдиним комплексним міжнародним документом універсального характеру, зобов’язуючим держави гарантувати дотримання прав жінок у таких областях як освіта, трудова сфера, охорона здоров’я, сімейна політика, фінансова, законодавча і соціально-політична сфера.З метою формування самодостатньої сім’ї та її здатності до усвідомленого народження і виховання дітей, зниження рівня торгівлі людьми в області, попередження насильства в сім'ях, гендерного інтегрування в усі сфери життєдіяльності суспільства в області рішенням сесії обласної ради від 22.12.2016 № 4 прийнято Соціальну комплексну програму підтримки сім’ї та дітей, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у Миколаївської області на 2017-2021 роки.

Також у Миколаївській області видано розпорядження голови обласної державної адміністрації від 05.05.2016 № 160-р «Про затвердження плану дій Миколаївської області з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» на період до 2020 року». Метою затвердженого плану є запобігання конфліктам та насильству в сім’ї, допомога та реабілітація постраждалим від конфліктів.

З 2013 року діє координаційна рада з питань сім’ї і жінок при обласній державній адміністрації, на засіданнях якої порушуються питання дискримінації за ознакою статі та шукаються шляхи вирішення цієї проблеми.

Заборона будь-якої дискримінації у сфері праці, у тому числі за ознаками статі, визначена Кодексом законів про працю, зокрема, ст. 2.1. Крім того, 20 березня 2017 року в Миколаївській області було прийнято угоду між облдержадміністрацією, обласною організацією роботодавців та обласною радою профспілок, якою передбачено обов’язковість встановлення в колективних договорах положень щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. Законом України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» визначено норму щодо обов’язкового передбачення в колективних договорах пункту про те, що комплектування кадрами і просування працівників по роботі з дотриманням принципу надання переваг особі тієї статі, щодо якої в них існує дисбаланс. Слід зазначити, що роботодавці намагаються обійти законодавство і сформулювати зазначений пункт дещо по іншому.

При Міністерстві соціальної політики України діє Експертна рада з питань розгляду звернень за фактами дискримінації за ознакою статі.

Основними функціями Експертної ради є:

- розгляд, облік і узагальнення звернень з питань дискримінації за ознакою статі та вжиття відповідних заходів за результатами їх розгляду;

- підготовка пропозицій щодо розробки проектів нормативно-правових актів Мінсім'ямолодьспорту з питань недопущення всіх форм дискримінації за ознакою статі та висновків;

- підготовка висновків, пропозицій та рекомендацій щодо вдосконалення нормативно-правових актів з метою їх відповідності принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.Департамент соціального захисту населення

Миколаївської облдержадміністрації


Немає коментарів: