понеділок, 29 червня 2015 р.

Новації вступної кампанії 2015

Цьогорічна вступна кампанія має ряд суттєвих відмінностей порівняно з попередніми роками. Основними є три – новий підхід до обчислення конкурсного балу, до кожної зі складових якого будуть застосовані вагові коефіцієнти; запровадження пріоритетності (рейтингування) поданих заяв; автоматизована система надання рекомендацій до зарахування на місця державного замовлення, що має відбутися в один етап.

Обчислення конкурсного балу


На відміну від попередніх років, коли загальний конкурсний бал вступника дорівнював сумі результатів ЗНО, творчих конкурсів та фізичних здібностей (у разі проведення), середнього балу атестата, а також балів за перемогу у МАН, олімпіаді, закінчення курсів довузівської підготовки – цього року до кожної із цих складових застосовується ваговий коефіцієнт. Максимально можливий конкурсний бал становить 210.

Умовами прийому встановлено, що вага:

кожного результату ЗНО має становити не менше 20 відсотків конкурсного бала – ваговий коефіцієнт не менше 0,2;

середнього бала атестату, має становити від 0 до 10 відсотків конкурсного бала – ваговий коефіцієнт від 0 до 0,1;

бала за конкурс творчих або фізичних здібностей (у разі його проведення) має становити не більш як 25 відсотків конкурсного бала, крім творчого конкурсу при вступі на підготовку - галузь знань 0202 "Мистецтво" та напрям 6.060102 "Архітектура", вага бала якого може становити не більше 50 відсотків конкурсного бала – ваговий коефіцієнт не більше 0,25 та не більше 0,5 відповідно.

Є ще одна відмінність. Як і в минулі роки, результати творчого конкурсу оцінюються за 200-бальною шкалою окремо за кожну сесію творчого конкурсу, яких не може бути більше ніж три. Однак, оцінка за творчий конкурс обчислюється як середнє арифметичне отриманих балів за кожну сесію конкурсу. Тобто за творчий конкурс абітурієнт може отримати максимум 200 балів, до яких буде застосований відповідний коефіцієнт.

Матеріал підготували: Ольга Стрелюк, Наталія Радиш, Громадянська мережа ОПОРА.

От редакции:

По опыту нашей работы, лучшие студенты-будущие журналисты приходят к нам на стажировку из #Колледжа прессы и ТВ. Задумайтесь!Немає коментарів: