середа, 21 серпня 2013 р.

Миколаївські журналісти призвали об’єднатися навколо покращення інформаційного іміджу

Активні члени Миколаївської обласної громадської організації «Миколаївський прес-клуб»
виступили з ініціативою щодо створення Антикризової інформаційної коаліції для подолання негативних інформаційних наслідків для Миколаєва та Миколаївської області.
Гліб Головченко, голова Миколаївського прес-клубу, Секретар Національної спілки журналістів України: «За останні кілька місяців в медіа просторі України спостерігається тенденція, коли про Миколаїв та Миколаївську область згадують тільки в негативному контексті. Медіа поширюють інформацію лише про вбивства та насилля в нашому регіоні, в цей же час дуже часто замовчується інформація про позитивні події в області. Таким чином Миколаївщину намагаються зробити «кримінальною столицею» України. Така тенденція негативно впливає не тільки на імідж Миколаївської області, але й на розвиток економіки в регіоні. Розуміючи наслідки такої «інформаційної війни» на території Миколаївської області, активні журналісти Миколаєва виступили з ініціативою створення Антикризової інформаційної коаліції, яка б була об’єктивною та неупередженною до подій в нашій області. На сьогодні
створені всі умови для існування свободи слова в нашій області. Як Секретар Національної спілки журналістів України та керівник найбільшого недержавного регіонального телеканалу Миколаївщини, я не бачу тиску на журналістів та утисків свободи слова. Таким чином, сьогодні журналісти повинні не просто продукувати інформацію, але продукувати її об’єктивно, надаючи своїй аудиторії сбалансовану обєктивну інформацію про Миколаївську область”.
Як зазначається в Меморандумі, «всіляко підтримуючи необхідність реалізації відкритої інформаційної політики, відстоюючи право кожного на інформацію та засуджуючи будь-яку спробу обмеження або приховування суспільно-важливої інформації, ми виступаємо проти зловмисного перекручування інформації, спроб деморалізації суспільства, нагнітання страху, невпевненості в завтрашньому дні, ущербності та неповноцінності наших земляків».
Підписанти Коаліції об’єднуються для того, щоб повернути Миколаєву та Миколаївській області добре ім’я в інформаційному полі країни. Для цього вони планують проводити активні дискусії серед громадськості, залучаючи до цього процесу в тому числі органи влади та органи місцевого самоврядування, міжнародні та донорські організації, всіх не байдужих до долі Миколаївщини!
Меморандум є відкритим для представників не тільки засобів масової інформації, але й для громадських діячів і всіх, хто згоден з цілями Меморандуму.
Перші активісти підписали Меморандум під час прямого ефіру «Телевізійного прес-клубу». Серед перших підписантів – Гліб Головченко (Секретар НСЖУ), Людмила Савкова (виконавчий директор Миколаївського прес-клубу», Микола Машкін (депутат Миколаївської обласної ради), Анастасія Баклан (прес-секретар Громадської ради при Держпідприємництві України), Вікторія Веселовська (продюсер телеканалу ТАК TV), Анастасія Трошина (репортер телеканалу ТАК TV).
Меморандум було опубліковано 16 серпня на сайті Коледжу преси та телебачення та розповсюджено серед ЗМІ України. Попереду – активна робота по залученню підписантів.
Гліб Головченко, Секретар НСЖУ: «Це перший приклад, коли активні журналісти, розуміючи відповідальність за долю регіону, в якому живуть та працюють, виходять з такою ініціативою. Адже журналіст повинен виконувати не тільки свої професійні обов’язки, але й свої обов’язки громадянина – бути патріотом своєї країни, області, міста, села. Від кожного з громадян України залежить те, в якій країні всі ми будемо жити».
Всі, хто підтримує цілі Антикризової коаліції можуть підписати Меморандум, звернувшись за електронною адресою координатора Миколаївського прес-клубу:tdenicenko@gmail.com
МЕМОРАНДУМ
О СОЗДАНИИ АНТИКРИЗИСНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОАЛИЦИИ ДЛЯ ПРЕОДОЛЕНИЯ НЕГАТИВНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ
ДЛЯ НИКОЛАЕВА И НИКОЛАЕВСКОЙ ОБЛАСТИ
Учитывая, что свобода слова является одним из важных факторов развития современного демократического общества, мы соглашаемся, что в этих условиях существенно возрастает социальная ответственность журналистов и средств массовой информации.
Вместе с тем, приходится констатировать, что в последнее время винформационном поле Украины возрос поток негативных упоминаний о Николаевской области (дело Оксаны Макар, убийство бизнесмена Антона Зубатина, первомайская «бойня», врадиевский «бунт» и не только). Этот поток негативных сюжетов наносит огромный ущерб не только имиджу Николаевской области, но и её экономике, социальной сфере и культуре.
Всячески поддерживая необходимость реализации открытой информационной политики, отстаивая право каждого на информацию и осуждая любую попытку ограничения или утаивания общественно важной информации, мы выступаем против умышленного искажения информации, попыток деморализации общества, нагнетания страха, неуверенности в завтрашнем дне, ущербленности и неполноценности наших земляков.
За такими действиями мы видим попытку приклеить городу Николаеву и области ярлык криминальной столицы, экономически и социально отсталого региона опасного для инвестиционных проектов.
Николаевская область не заслуживает этого.
Николаев значительный промышленный и культурный центр.
Здесь живут трудолюбивые и высокообразованные люди.
И многие из начинаний Николаевщины известны по всему миру.
Именно в Николаеве 16 лет назад родился Международный конкурс школьныхмедиа, который проводят совместно Национальный союз журналистов Украины с Национальной академией педагогических наук Украины, совместно с Союзом писателей России проводится детский литературный конкурс, кроме того ежегодный международный театральный фестиваль Homo Ludens, фестиваль молодежных театров «Южные маски» и многое другое.
Тогда почему же эти события остались обделёнными вниманиемобщенациональных СМИ?
Почему только негативные и кровавые сюжеты о Николаевской области заполнили экран?
Сегодня есть все необходимые условия для свободного выражения мнений и позиций каждого и это позволяет вести диалог при решении насущных проблем.
Поэтому мы, ответственные СМИ, владельцы, издатели, редакторы, продюсеры, журналисты и репортеры, представители общественных организаций,объединяемся для создания Антикризисной информационной коалиции.
Наша цель преодолеть негативные информационные последствия для имиджа и экономики региона и жителей Николаевщины!
Мы объединяемся для того, чтобы:
1.
Объединить здоровые силы региона для преодоления последствий проведенной информационной войны против Николаевской области.
2.
Вернуть Николаеву и Николаевской области доброе имя в информационномполе страны.
3.
Возродить позитивный имидж нашего региона. А значит создать и новые возможности для привлечения инвестиций в экономику региона
4.
Создать возможность для широкого участия общественности в деле популяризации региона (информированию гостей, туристов, участников научных конференций и симпозиумов)
5.
Провести широкое обсуждение нового образа и миссии города и области
6.
Вынести на широкое обсуждение новый бренд города Николаева «Николаева – город адмиралов». При этом, понимая, что адмирал в значении «лидер» есть в каждом направлении жизнедеятельности! Создать предпосылки создания брендов каждого из населенных пунктов Николаевской области!
7.
Создать возможность для участия в процессе антикризисного информирования всех земляков и патриотов области не зависимо от их места жительства!
8.
Постараться объединить и сконцентрировать усилия всех участников гражданского общества, независимо от их политических взглядов в деле возрождения позитивного информационного имиджа!
9.
Обратиться с призывом предпринимать экстренные меры по объединению усилий к органам государственной власти, органам местного самоуправления и социально-ответственным международным, национальным, региональным бизнесам и международным донорским организациям и фондам, для создания и поддержания Антикризисной информационной коалиции в деле преодоления негативных последствий для Николаева и Николаевской области и создания Антикризисной программы информационных действий на период 2013-2014 год. А также программы информационного развития на 2015-2020 год, которая призвана обеспечить выполнение задуманного.
Мы объединяемся и призываем все средства массовой информации Николаевскойобласти, других регионов Украины и медиа других стран присоединиться к нашей инициативе.
Мы обязуемся придерживаться журналистских стандартов и призываем другие издания отказаться от спекуляций «жареными фактами» и участия в информационных войнах против Николаевской области.
Данный Меморандум принят в городе Николаеве «16» августа 2013г.
_____________________________________________________________
(название организации, ФИО, подпись)Немає коментарів: