субота, 27 жовтня 2012 р.

Органічне сільське господарство сприяє збільшенню рівня вуглецю в ґрунті

«Органічне сільське господарство дає користь для навколишнього природногосередовища шляхом Ззв’язування атмосферного вуглецю в органічній речовиніґрунту», - стверджує група міжнародних експертів на чолі з вченими з Дослідногоінституту органічного сільського господарства (FiBL, Швейцарія). В новомудослідженні, опублікованому в наукових працях Національної академії наук (PNAS),вони проаналізували дані 74 порівняльних польових досліджень, під час якихвимірювався рівень органічного вуглецю в ґрунті (гумусу) в різних ґрунтах, щовикористовуються в системах органічного та традиційного сільського господарства увсьому світі. Серед них близько 20 показали результати, що дали можливістьпорівняти рівень зв’язування вуглецю серед систем господарювання.

Загальні результати дослідження показали, що запаси органічного вуглецю в ґрунті склалина 3,5 метричні тони на гектар більше в органічному господарстві порівняно з неорганічним, іщо органічні сільськогосподарські системи зв’язували до 450 кг більше атмосферноговуглецю на гектар в рік шляхом зв’язування CO2 в органічній речовині ґрунту. Були такожвиявлені значні відмінності в рівні вуглецю в різних сільськогосподарських системах,порівняно з системами, що базуються на органічних системах без внесення гною, взятого зінших господарств. «Результати, отримані за період у 14 років,

в середньому булиоднаковими і значними. Отримані результати показують, що ґрунти, які обробляютьсяорганічним методом, акумулюють органічну речовину в ґрунті, і таким чином, через такезв’язування, двоокис вуглецю з повітря», - каже Андреас Гаттінгер з FiBL. Однак дослідникизазначили, що є деякі відмінності в тому, як органічним сільськогосподарським системамвдається зв’язати атмосферний вуглець, а іншим - ні. На відмінності в рівні вуглецю в ґрунті,що спостерігалися в органічному і традиційному сільському господарстві, вплинули, восновному, методики, типові для змішаного типу господарювання, тобто тваринництво впоєднанні з рослинництвом, що характеризується переробкою органічної речовини через гнійта кормові бобові в сівозміні. Рівні вуглецю в ґрунті при сучасних методах веденнясільського господарства, ймовірно, підвищаться, якщо до будь-якої системисільськогосподарського виробництва будуть застосовуватися заходи, властиві органічномусільському господарству.

Двоокис вуглецю – це парниковий газ і збільшення його концентрації в атмосфері впливає назміну клімату. Органічне сільське господарство має потенціал для того, щоб зменшитинегативний вплив кліматичних змін шляхом зв’язування атмосферного вуглецю в ґрунті.Таким чином, органічне сільське господарство відіграє важливу роль сільськогогосподарства, «дружнього» для клімату. Однак, дослідники попереджають, що зв’язуваннявуглецю – це лише частина глобальних зусиль, направлених на зменшення негативноговпливу кліматичних змін; необхідно постійно зменшувати викиди двоокису вуглецю та іншихпарникових газів у всіх секторах для того, щоб боротися з проблемою кліматичних змін.Окрім цього, необхідно провести додаткові дослідження, щоб оптимізувати здатністьсільськогосподарських систем зв’язувати вуглець і оцінити результати на різних ґрунтах, врізних агроекологічних зонах та системах землеробства. Ця робота була частиною проекту «Квоти на викид вуглецю для сталого розвитку системземлекористування» (CaLas), що фінансується фондом «Mercator Foundation Switzerland».Ми також отримали підтримку від Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН вконтексті Круглого столу з питань органічного сільського господарства та кліматичних змін,зустрічі експертів якого також зробили внесок в це дослідження.

Оригінал публікації: A. Gattinger, A. Mueller, M. Haeni, C. Skinner, A. Fliessbach, N. Buchmann,P. Mäder, M. Stolze, P. Smith, N. El-Hage Scialabba, та U. Niggli (2012) «Збільшення запасіввуглецю в верхніх шарах ґрунту при веденні органічного сільського господарства». Науковіпраці Національної академії наук. Посилання на публікацію:http://www.pnas.org/content/early/2012/10/10/1209429109.full.pdf+html

 Немає коментарів: