середа, 2 березня 2022 р.

ЄС забороняє російським банкам користуватися системою SWIFT і запроваджує подальші обмеженняСьогодні Рада запровадила додаткові обмежувальні заходи у зв'язку з неспровокованою і невиправданою військовою агресією Російської Федерації проти України.


Рада постановила, зокрема, заборонити:

надання спеціалізованих послуг обміну фінансовими повідомленнями, які використовують для обміну фінансовими даними (SWIFT), банкам "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Банк "Россия", Совкомбанк, Внешэкономбанк (ВЕБ) і ВТБ БАНК. Ця заборона набуде чинності на десятий день після публікації в Офіційному журналі ЄС, а також буде застосовуватися до будь-якої юридичної особи, підприємства або фізичної особи з Росії, чиї права власності прямо або побічно належать на понад 50% зазначеним банкам.
інвестувати, брати участь або іншим чином здійснювати внесок в майбутні проєкти, які співфінансуються Російським фондом прямих інвестицій.
продавати, постачати, переказувати або експортувати банкноти, деноміновані в євро, в Росію або будь-якій фізичній або юридичній особі, організації або органу в Росії, включаючи уряд і Центральний банк Росії, або для використання в Росії.

Сьогоднішні рішення доповнюють пакет заходів, оголошених Верховним представником після відеоконференції міністрів закордонних справ ЄС від 27 лютого. Такий пакет також включає надання обладнання та припасів Збройним силам України через Європейський фонд миру, заборону на проліт повітряним простором ЄС і доступ в аеропорти ЄС для російських перевізників усіх видів, заборону на операції з російським Центральним банком і заборону на мовлення державних ЗМІ Russia Today і Sputnik в ЄС.

Європейський Союз рішуче засуджує неспровоковану і невиправдану військову агресію Російської Федерації проти України і вимагає, щоб Росія негайно припинила свої військові дії, беззастережно вивела всі сили та військову техніку з усієї території України і повністю поважала територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Відповідні правові акти були опубліковані в Офіційному журналі (див.посилання нижче).______________Russia’s military aggression against Ukraine: EU bans certain Russian banks from SWIFT system and introduces further restrictions
The Council today introduced further restrictive measures in view of the Russian Federation’s unprovoked and unjustified military aggression against Ukraine.

The Council decided in particular to prohibit:
the provision of specialised financial messaging services, which are used to exchange financial data (SWIFT), to Bank Otkritie, Novikombank, Promsvyazbank, Rossiya Bank, Sovcombank, VNESHECONOMBANK (VEB), and VTB BANK’. This prohibition will enter into force on the tenth day after the publication in the Official Journal of the EU, and will also apply to any legal person, entity or body established in Russia whose proprietary rights are directly or indirectly owned for more than 50% by the above-mentioned banks.
to invest, participate or otherwise contribute to future projects co-financed by the Russian Direct Investment Fund.
sell, supply, transfer or export euro denominated banknotes to Russia or to any natural or legal person, entity or body in Russia, including the government and the Central Bank of Russia, or for use in Russia.

Today's decisions complements the package of measures announced by the High Representative after the video conference of EU Foreign Affairs Ministers of 27 February. Such package also includes the provision of equipment and supplies to the Ukrainian Armed Forces through the European Peace Facility, a ban on the overflight of EU airspace and on access to EU airports by Russian carriers of all kinds, a ban on the transactions with the Russian Central Bank, and the prohibition for state-owned media Russia Today and Sputnik' to broadcast in the EU.

The European Union condemns in the strongest possible terms the Russian Federation’s unprovoked and unjustified military aggression against Ukraine, and demands that Russia immediately ceases its military actions, unconditionally withdraws all forces and military equipment from the entire territory of Ukraine and fully respects Ukraine’s territorial integrity, sovereignty and independence within its internationally recognised borders.

The relevant legal acts have been published in the Official Journal (see link below)
Немає коментарів: