понеділок, 1 жовтня 2018 р.

Заява Координатора з гуманітарних питань щодо трагічної загибелі трьох дітей на сході України

(КИЇВ, 1 жовтня 2018 р.) Координатор з гуманітарних питань в Україні Оснат Лубрані висловлює свої щирі співчуття родинам трьох дітей, які загинули, та одної дитини, яку було поранено, унаслідок вибуху вибухонебезпечних залишків війни на сході України. Пані Лубрані закликає до негайних дій для захисту мільйонів людей, які щодня наражаються на ризики через масштабне забруднення території мінами та вибухонебезпечними предметами.

«Я засмучена загибеллю трьох підлітків та пораненням ще одного внаслідок нещодавнього вибуху міни на сході України, - говорить Оснат Лубрані. - Неприпустимо, що діти наражаються на такі смертельні ризики, коли вони грають із друзями або ходять до школи. Висловлюю свої глибокі співчуття їхнім рідним та близьким».

Великі ділянки населених районів на сході України, зокрема сотні селищ уздовж 427- кілометрової «лінії розмежування», забруднені мінами та вибухонебезпечними предметами. Два мільйони людей щодня наражаються на ризик втратити життя або зазнати каліцтва, коли вони намагаються дістатися до крамниць, шкіл, лікарень та земельних ділянок, які вони обробляють. Наявність мін обмежує вільне пересування під час понад мільйона перетинів «лінії розмежування» цивільними особами, які реєструють кожного місяця.

Сьогодні міни та вибухонебезпечні залишки становлять одну з найбільших причин жертв серед цивільного населення на сході України: з січня 2018 року загинуло або було поранено 92 чоловіка, жінки та дитини. «Я закликаю всі сторони вжити необхідних заходів, щоби запобігти використанню мін, особливо у населених районах та поблизу цивільної інфраструктури, такої як будинки, школи та медичні заклади», - підкреслює пані Лубрані.

Оснат Лубрані відзначає успіхи у розв'язанні проблеми забрудненості мінами територій на сході України. «Є багато мужніх чоловіків та жінок, які ризикують своїм життям, щоби розчистити населені райони від мін, - говорить пані Лубрані. - Тільки в першій половині 2018 року у рамках програм з інформування про мінну небезпеку було надано підтримку більш ніж 20 000 людей, у тому числі 10 000 дітей, щоб запобігти ризикам такої смертельної небезпеки. Проте все більше занепокоєння в мене викликає соціально-психологічний вплив тривалого конфлікту на людей, особливо травма, пов’язана з тим, що щодня люди живуть у непрогнозованій смертельній небезпеці через масштабне забруднення території мінами та боєприпасами, що не розірвалися».

«Як свідчить досвід інших криз, через забруднення мінами та вибухонебезпечними залишками війни цивільні особи часто зазнають поранень та гинуть навіть через багато років після закінчення конфлікту, що руйнівно вливає на розвиток, - зауважує Оснат Лубрані. – Тому для того, щоби гуманітарні програми та заходи з розмінування можна було суттєво збільшити, я закликаю терміново затвердити відповідну нормативно-правову базу з протимінної діяльності в Україні та створити національний механізм координації відповідно до Міжнародних стандартів протимінної діяльності».

Підсумовуючи, пані Лубрані підкреслила нагальну потребу у фінансуванні гуманітарних зусиль на сході України. «У мене викликає занепокоєння, що наша гуманітарна діяльність профінансована тільки на третину від необхідної суми. Тому я закликаю держави-члени
продемонструвати свою солідарність з людьми на сході Україні та підтримати наші невтомні гуманітарні зусилля», - підвела вона підсумки.

За додатковою інформацією просимо звертатись до:

Валіджон Раноєв, УКГС в Україні, ranoev@un.org

*    *   *
Statement by the Humanitarian Coordinator on the tragic deaths of three children in eastern Ukraine
(KYIV, 1 October 2018) – The Humanitarian Coordinator in Ukraine, Ms. Osnat Lubrani expresses her sincere condolences to the family of three children killed, and one child injured, by explosive remnants in eastern Ukraine. Ms. Lubrani appeals for immediate action to protect millions of people who face daily risks due to the extensive landmine and explosive ordnance contamination.
“I am saddened by the deaths of three young boys and wounding of another, in a recent landmine explosion in eastern Ukraine,” says Ms. Lubrani. “It is unacceptable that children face such lethal risks when playing with their friends or attending school. I express my deepest condolences to their families and loved ones.”
Large stretches of populated areas in eastern Ukraine, particularly hundreds of settlements along the 427-km “contact line” are contaminated with landmines and explosive ordnance. Two million people risk death and maiming every day to access markets, schools, hospitals and farmlands. Every month, landmines curtail the safe movement of over a million civilian crossings of the “contact line”.
Today, landmines and explosive remnants of war are one of the highest causes of civilian casualties in eastern Ukraine, with 92 men, women and children killed or injured since January 2018. “I urge all parties to take the necessary measures to avoid using landmines, especially in populated areas and close to civilian infrastructure such as homes, schools and medical facilities,” stresses Ms. Lubrani.
Ms. Lubrani pays tribute to the progress that is being made to address landmine contamination in eastern Ukraine. “There are many brave women and men who are risking their lives to clear landmines from populated areas,” says Ms Lubrani. “In the first half of 2018, humanitarian mine-risk education programmes alone have supported over 20,000 people, including 10,000 children to avoid the risks of these deadly hazards. I am however increasingly concerned with the psychosocial impact of the protracted conflict on the people, especially the trauma of living each day with unpredictable lethal risks from widespread landmine and unexploded ordnance contamination.”
“We have seen from other crises that landmines and explosive remnant contamination often injure and kill civilians for many years after a conflict ends, undermining development gains,” Ms. Lubrani notes. “I therefore call for the urgent adoption of an appropriate legal framework on mine action in Ukraine and the establishment of a national coordination mechanism according to the International Mine Action Standards, so that the humanitarian programmes and demining efforts can be significantly upscaled.”
Ms. Lubrani concludes by stressing the urgent need for funding support for the humanitarian efforts in eastern Ukraine. “I am concerned that our humanitarian activities are funded at only a third of the required amount and so I call on Member States to stand in solidarity with the people of eastern Ukraine and support our tireless humanitarian efforts,” she concludes.
For further information, please contact:
Valijon Ranoev, OCHA Ukraine: ranoev@un.org, tel. +38 050 422-3943Немає коментарів: