неділя, 5 серпня 2018 р.

Новий шкільний курс “Громадянська освіта” для 10-класників

Міністерство освіти і науки України розробило концепцію розвитку громадянської освіти в Україні. А вже з нового навчального року учні 10-х класів вивчатимуть інтегрований курс “Громадянська освіта”.

– Що включає в себе поняття “громадянська освіта”?

Це – розвиток та соціалізація особистості, формування її національної самосвідомості, громадянської позиції, загальної культури, світоглядних орієнтирів, критичного мислення, творчих здібностей, дослідницьких та аналітичних навичок та професійних якостей.
За програмою, основними поняттями громадянської освіти є такі: людина, особа, громадянин, права людини, верховенство права, інклюзія, громадянське суспільство, громада, громадянська участь, демократія, держава, відповідальність.

– Які особливості цього курсу?

Це інтегрований курс, що охоплює філософські, аксіологічні, політичні, правові, економічні, культурологічні та соціально-психологічні знання;
він спрямований на формування світогляду учнів старшої школи;
сприяє формуванню особистісних якостей та ціннісних орієнтирів, які має громадянин демократичного суспільства, вчить громадянської участі та відповідальності.
В основу курсу покладено Глобальні цілі ООН, Декларацію ООН з освіти та виховання в області прав людини, Хартію Ради Європи з освіти для демократичного громадянства й освіти з прав людини, Практичні пропозиції щодо розвитку компетентностей для демократичного громадянства в Новій українській школі та Керівні принципи ОБСЄ щодо освіти в галузі прав людини для системи середньої школи.

– Який формат викладання?

Навчання відбувається на трьох рівнях:
засвоєння знань;
розвиток розуміння і ставлень;
здобуття практичного досвіду.
Навчання учнів має включати самоаналіз, характеристики типових життєвих ситуацій та визначення способів їхнього регулювання; проектування процесу самовдосконалення; проведення зустрічей із лідерами громад, депутатами, суддями, журналістами, волонтерами тощо.
– Якими можуть бути практичні заняття?
Учитель може обрати з-поміж різноманітних практичних методів, які пропонуються у програмі, –як-то проведення дебатів, рольових ігор та симуляцій, вивчення кейсів, перегляд та обговорення фільмів, виставок, організація досліджень, презентацій.
Програма включає орієнтовний перелік тем для практичних занять. Вчителі можуть пропонувати власні теми, враховуючи потреби учнів.
– Яким буде оцінювання курсу?
Курс громадянської освіти особливий тим, що головна увага в ньому приділяється не стільки отриманню учнями нової інформації, скільки виробленню навичок, умінь та формуванню ціннісних орієнтирів людини і громадянина, що є принципом компетентнісного навчання, яке зараз впроваджує МОН.
Ефективним способом залучення учнів є самооцінювання та взаємне колегіальне оцінювання у класі (peer assessment) – методи, які дозволяють учням брати на себе відповідальність за власне навчання. До того ж, сприяють детальному ознайомленню учнів із критеріями оцінки, активному засвоєнню вивченого.
Втім, буде і стандартні семестрове та річне оцінювання.
– Як досвід учнів пов’язаний з поняттям громадянської освіти?
У програмі курсу йдеться про те, що особливе значення під час вивчення цього предмету надаватиметься досвіду, який вже мають учні. Ситуації, які траплялись у їхньому житті, можна буде обговорити та розібрати з учителем (наприклад, на тему основних прав людини), аби зрозуміти алгоритм дій.

Марія Марковська, спеціально для “Нової української школи”


Немає коментарів: