неділя, 8 липня 2018 р.

Як працюють в парламенті депутати-мажоритарники з Миколаївської області

Миколаївські мажоритарники реєструють у середньому трохи більше одного законопроекту на місяць. Але 74% відповідних ініціатив на поточний момент опрацьовуються в комітеті або очікують розгляду. І тільки 8% зареєстрованих законопроектів стали законами. Такірезультати дослідженняГромадянської мережі ОПОРА впродовж 2016-2018 років щодо законодавчої роботи та роботу в окрузі народних депутатів Миколаївщини.

Законодавча активність депутатів Миколаївщини

Законопроекти

Головним завданням народного депутата є участь у законотворчості та здійсненні парламентом інших його функцій. Саме законотворчість має бути у пріоритеті народних обранців, тому Календарним планом Верховної Ради визначено, що 70% часу дається депутату на законодавчу активність.

За 2,5 роки моніторингу, найбільше законопроектів зареєстрував Андрій Вадатурський – 88 законопроектів, це в середньому 3,4 проектів на місяць. Борис Козир за моніторинговий період зареєстрував 43 законопроектів, що складає 1,6 законопроектів на місяць. Олександр Лівік та Артем Ільюк реєструють в середньому по одному законопроекту в місяць, а в загальній кількості депутати подали 29 та 28 проектів відповідно. Народний депутат Олександр Жолобецький за відповідний період зареєстрував 21 законопроект і це складає 0,8 проектів у місяць. Найменше законопроектів подав Аркадій Корнацький– 4 проектів законів, що в середньому дорівнює менше одного законопроекту в місяць – 0,1.

Кількісна складова законотворчої роботи народних депутатів не завжди є визначальною, і, відповідно, якість законопроектів мала б робити передумови швидшого розгляду їх на пленарному засіданні. Але в парламенті зростає чисельність зареєстрованих законопроектів, що призводить до великого навантаження апарату Верховної Ради, комітетів та фракцій, які фізично не можуть розглянути всі ініціативи. Адже на поточний момент їх зареєстровано 6613. І відповідну тенденцію підтверджує аналіз проходження законопроектів миколаївських мажоритарників.

У середньому 74% зареєстрованих законопроектів депутатів Миколаївщини очікують розгляду або опрацьовуються в комітетах, тобто три чверті ініціатив ще не дійшли до сесійної зали. 18,5% законодавчих ініціатив Миколаївських мажоритарників знято з розгляду, з них найбільше знято з розгляду вАркадія Корнацького – 25%, найменше вАндрія Вадатурського – 8%. Відповідно Артем Ільюк має 21% законопроектів, які зняті з розгляду, Олександр Жолобецький – 24%, Борис Козир – 18% та Олександр Лівік – 14%. Якщо проаналізувати відсоток прийнятих законів відносно загальної кількості зареєстрованих законопроектів, то найвищий відсоток має Олександр Лівік – 17% законодавчих ініціатив депутата стали законами, а це 5 чинних актів. Також, відносно великий відсоток у Бориса Козира – 16%, що складає 7 законів. Жодного прийнятого закону вАркадія Корнацького, 6%(5 законів) має Андрій Вадатурський, 5% (1 закон)– Олександр Жолобецькийта 4%(1 закон) у Артема Ільюка.

Через законодавчі ініціативи народні депутати можуть також намагатись вирішити проблеми області, тобто реєструвати законопроекти, які стосуються вирішення специфічних проблем округу/області депутата на противагу загальноукраїнським. Найбільше відповідних законопроектів зареєстрував Олександр Лівік, у якого 17% проектів стосуються саме проблем регіону. ВОлександра Жолобецького 9% зареєстрованих ініціатив стосуються області, по 7% у Бориса Козира та у Артема Ільюка. Найменше відповідних ініціатив у Андрія Вадатурського – 2% та Аркадія Корнацького – 0%. Також, ОПОРА проаналізувала скільки законопроектів за моніторинговий період стосувались пунктів передвиборчої програми депутата, наскільки обіцяне відповідає реальним діям. 75% зареєстрованих законопроектів, які стосуються передвиборчої програми, має Аркадій Корнацький, 29%Борис Козир,24% Андрій Вадатурський, 13% Олександр Лівік, 9%Олександр Жолобецький та 0% у Артема Ільюка.

Запити


З метою найкращого виконання парламентарем своїх завдань, законодавство України наділяє народних депутатів відповідними повноваженнями – правами й обов’язками. Одним з прав народного депутата – є право на депутатський запит. Згідно статті 15 Закону України «Про статус народного депутата», депутатський запит - це вимога народного депутата, яка заявляється на сесії Верховної Ради, дати офіційну відповідь з питань, віднесених до їх компетенції.

Найбільшезапитів за моніторинговийперіод з миколаївськихмажоритарників подали два депутати – АндрійВадатурський та ОлександрЖолобецький, якімають по 26 запитів. ОлександрЛівік та Борис Козир за 2,5 роки подали 24 та 23 запитивідповідно. Артем Ільюк подав 17 запитів та найменше подав АркадійКорнацький – 3 запити. Слідзазначити, що при підрахункукількостізапитів, враховувалисьунікальнізапити, тобто запит на одну тематику, але поданий до різнихорганів і посадовихосібрахувався як один запит.

Усвоїхзапитахнароднідепутатиможутьпідійматипроблемисвоєїобласті і таким чиномдопомагатиїхвирішувати. Якщопроаналізуватикількістьзапитів, якістосуютьсявирішенняспецифічних проблем окремихвиборців, групивиборцівабоцілого округу/області депутата, то найбільшевідповіднихзапитів подали два депутати – АндрійВадатурський та ОлександрЖолобецький, якімають 13 та 10 запитіввідповідно. Артем Ільюк за моніторинговийперіод подав 6 таких запитів, а Борис Козир подав – 4 запити. ОлександрЛівік та АркадійКонацький не подали жодногозапиту, якийстосуєтьсяспецифічних проблем області.


Виступи в парламенті


Ще одне право народного депутата– це право на виступ у парламенті, де депутат може доповісти про суть законопроекту, поставитизапитання Уряду, підняти проблемні питання тощо. За 2,5 роки найчастіше з миколаївських депутатів в парламенті виступав Андрій Вадатурський – 15 разів. Олександр Жолобецький виступав в парламенті 6 разів, Артем Ільюк– 5 разів, Борис Козир – 2 рази, Аркадій Корнацький – 1 раз та жодного разу не виступав Олександр Лівік. Слід зазначити, що виступи, які містять лише прохання передати слово іншим депутатам, не враховувались.


Присутність на засіданнях комітету
Народний депутат за погодженням з відповідною депутатською фракцією може бути обраний членом одного з комітетів Верховної Ради України. Бути присутнім на засіданнях комітету – це обов’язок народного депутата. За 2,5 роки найкращийпоказникАндрія Вадатурського та Бориса Козира, які мають 89% та 86% присутності відповідно. Олександр Лівік був присутнім на 79% засіданнях свого комітету, Олександр Жолобецький на 75%, Артем Ільюк на 46%. Найгіршу відвідуваність має Аркадій Корнацький – 2%, що становить всього одне засідання за 2,5 роки.

Присутність на засіданнях Верховної Ради

Присутність на засіданнях Верховної Ради, особисте голосування депутата – є також обов’язком народного депутата. Як показує аналіз письмової реєстрації народних депутатів Миколаївщини, мажоритарники в середньому були присутніми на 85% засідань парламенту. Найвищий показник має Артем Ільюк – 99% присутності за письмовою реєстрацією. Олександр Лівік має 95%, Олександр Жолобецький – 93%, Андрій Вадатурський та Борис Козир по 85%, і найменша кількість відвіданих засідань має Аркадій Корнацький – 53%.

Але слід також проаналізувати присутність народних депутатів під час голосувань, адже це дає більш реальну інформацію присутності депутата у сесійній залі під час голосувань. Даний відсоток присутності можна дізнатись за допомогою онлайн-сервісу «Вони голосують для тебе». Даний сервіс показує участь у голосуваннях народного депутата, враховуючи тільки такі голосування депутата як: «за», «проти», «утримався» та «не голосував». Тому даний показник відрізняється від показника відвідуваності засідань за письмовою реєстрацією. І тут вже найбільший показник участі у голосуваннях має Андрій Вадатурський – 99%. Олександр Лівік та Борис Козир мають присутність у голосуваннях - 95%, Олександр Жолобецький – 89%, Аркадій Корнацький – 74% і Артем Ільюк- 70%.


Позиція депутатів під час голосувань
Протягом 2016 – 2018 років у стінах Верховної Ради відбулось 9510 голосувань. ОПОРА проаналізувала позицію миколаївських нардепів під час голосувань. Виявилось, що в середньому в 45% випадках мажоритарники Миколаївщини не висловлюють своєї позиції і просто не голосують, хоча картки депутатів знаходились у електронній системі Рада. Найбільший такий показник у Аркадія Корнацького – 58%, найменший у Артема Ільюка– 38%. П’ять народних депутатів рідко голосують проти і тиснуть відповідну кнопку у 1% випадків. Найчастіше голосує «проти» - Артем Ільюк, який натиснув червону кнопку в 3% випадків, що дорівнює 300 разів. Найбільше голосував «за» Андрій Вадатурський– 54% випадків, найменше у Аркадія Корнацького – 10% голосувань. Кнопку «утримався» найбільше тиснув Артем Ільюк у 9% випадках, найменше Борис Козир – 3% голосувань.

Активність для округу чи області


Громадянська мережа ОПОРА проаналізувала середню кількість активностей для округу депутата на місяць. Враховувалось число візитів депутата у свій округ/область: участь у публічних заходах, сходах громад, експертних обговореннях, ефірах на регіональнихрадіо і телеканалах, зустрічі з виборцями, профспілками, керівниками і працівниками підприємств тощо. Окрім того, враховувались активності депутата поза межами округу/області: міжнародна діяльність, зустрічі з іноземними високопосадовцями, участь у міжнародних заходах, які безпосередньо пов’язані з вирішенням специфічних проблем регіону депутата або ж прямо стосуються виборців округу депутата.

Моніторинг роботи депутатів в окрузі впродовж 2016 – 2018 року показав, що в середньому найбільше активностей в окрузі проводить Олександр Жолобецький, який має 7 активностей на місяць. Андрій Вадатурський в середньому проводить 4 активності на місяць, Борис Козир та Олександр Лівік по 3 активності, та трохи менше 3 активностей має Артем Ільюк та Аркадій Корнацький – 2,7 активностей.

Особисті прийоми


Відповідно до Закону України «Про статус народного депутата» проводити особисті прийоми для громадян – є обов’язком народного депутата. ОПОРА враховувала особисті прийоми, які передбачають особисте, приватне, достатнє за часом спілкування депутата з окремим громадянином щодо проблем, які турбують цього громадянина. Спілкування депутата з виборцями після участі у публічних заходах за особистий прийом не рахувалось, зокрема через те, що за таких умов виборець позбавлений можливості приватної і повноцінної комунікації з депутатом.

Відповідно до проведеного моніторингу, найбільше особистих прийомів проводили два депутати: Олександр Лівік та Андрій Вадатурський, які в середньому проводили 3,4 та 3 прийоми на місяць. Один прийом на місяць проводить Артем Ільюк,аБорис Козир та Аркадій Корнацький в середньому проводять один прийом на два місяці. Найменше особистих прийомів зафіксовано у ОлескандраЖолобецького – в середньому один прийом на три місяці.

Участь у роботі органів місцевого самоврядування

Серед всіх активностей депутата в період моніторингу ОПОРА відокремлювала кількість випадків, коли депутат брав участь у погоджувальних радах і засіданнях місцевих рад області, у засіданнях та робочих зустрічах місцевих виконавчих органів влади, у зустрічах та переговорах з головами ОДА і РДА, місцевими суддями, прокурорами, державними високопосадовцями.

В середньому, найбільше відповідних активностей на місяць було вОлександра Лівіка та Бориса Козира – по дві участі у роботі ОМС. Андрій Вадатурський в середньому півтора рази комунікував з представниками місцевого самоврядування на місяць, Аркадій Корнацький та Олександр Жолобецький мають трохи менше однієї відповідної активності, та найменше у Артема Ільюка – одна активність на п’ять місяців.

Матеріал підготовлено в рамках Програми USAID «РАДА: підзвітність, відповідальність, демократичне парламентське представництво», що виконується Фондом Східна Європа та партнерами.


Баштовий Дмитро, 
громадський консультант ОПОРИ в Миколаївській області


Немає коментарів: