неділя, 17 грудня 2017 р.

Про новації Міністерство освіти

Як пише портал "Освіта", у Міністерстві освіти, з метою  впровадження положень нового закону „Про освіту”, вирішили перевести всіх директорів шкіл на строкові трудові договори, термін яких не буде більш шести років. Така пропозицію озвучила профільний міністр Лілія Гриневич.

"У нас сьогодні директори працюють на різних підставах. Є такі, які працюють на підставах термінового контракту, є такі які працюють на безстрокових трудових угодах. Під час впровадження закону всіх директорів, які працюють на безстрокових трудових договорах ми запропонуємо перевести на термінові на найбільший передбачений строк - шість лет. це буде вважатися їхньою першою каденцією", - розповіла Лілія Гриневич. Для тих же директорів, які працюють по строкових договорах, термін буде вважатися їхньою першою каденцією.

Нагадаємо, що говорить із цього приводу говорить Закон України „Про освіту”. Так стаття 26 закону декларує наступне:

"Керівник закладу загальної середньої освіти призначається на посаду та звільняється з посади рішенням засновника (засновників) закладу або уповноваженого ним (ними) органу. Керівник державного, комунального закладу загальної середньої освіти призначається на посаду за результатами конкурсного відбору строком на шість років (строком на два роки - для особи, яка призначається на посаду керівника закладу загальної середньої освіти вперше) на підставі рішення конкурсної комісії, до складу якої входять представники засновника (засновників), трудового колективу, громадського об’єднання батьків учнів (вихованців) закладу загальної середньої освіти та громадського об’єднання керівників закладів загальної середньої освіти відповідної адміністративно-територіальної одиниці. До участі у роботі комісії з правом дорадчого голосу можуть залучатися представники громадських об’єднань та експерти у сфері загальної середньої освіти.

Положення про конкурс на посаду керівника державного, комунального закладу загальної середньої освіти розробляє та затверджує засновник. Таке „Положення” засновник повинен розробити на підставі „Типового положення”, затвердженого центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки. Одна і та сама особа не може бути керівником відповідного закладу загальної середньої освіти більше ніж два строки підряд (до першого строку включається дворічний строк перебування на посаді керівника закладу загальної середньої освіти, призначеного вперше). Після закінчення другого строку перебування на посаді особа має право брати участь у конкурсі на заміщення вакансії керівника в іншому закладі загальної середньої освіти або продовжити роботу в тому самому закладі на іншій посаді.=

Тут слід враховувати те, що на час введення в дію нових положень Закону у більшості навчальних закладів фактично відсутні засновники. Статус засновника в свою чергу пов’язаний їз необхідністю здобуття цими навчальними закладами статусу юридичної особи (на це законом відведено цілих 5 років). Також по факту відсутнє і „Типове положення” про конкурс, затверджене тим же МОН. Тому нікому затверджувати „Положення про конкурс”, а тим більше його проводити.

Керуючись цією ситуацією (яку само ж створило) Міністерство освіти пішло по шляху нав’язування закладам освіти на перший термін без усякого конкурсу тих же керівників, які в них керують сьогодні. Деякі з таких керівників сидять у своїх кріслах вже по декілька десятиліть і по факту майже повністю приватизували ці навчальні заклади.

Для прикладу, один із таких горе-директорів, насолоджуючись повною безправністю педагогів у розумінні закону, прямо заявив молодій вчительці:

- Ти будеш робити те, що я скажу. Якщо хочеш тут працювати, то навіть будеш вилизувати язиком брудну підлогу у своєму класі”.


Валерій Марценюк


Немає коментарів: