субота, 20 жовтня 2012 р.

Для України встановлено 7 національних Цілей Розвитку

Однією з основних - є Мета 1 (Подолання бідності), яка передбачає виконання 3-х завдань.
Оцінка досягнення Цілі 1 з подолання бідності проводиться шляхом моніторингу 5-х індикаторів.

Завдання
Індикатори
Завдання 1.А: Ліквідувати до 2015 року бідність за критерієм 5 дол. США на добу за ПКС
1.1. Частка населення, чиє добове споживання є нижчим 5 дол. США за ПКС, %
Завдання 1.B: Скоротити питому вагу бідного населення (за національним критерієм бідності) до 25% за рахунок зменшення чисельності бідних серед дітей та працюючих
1.2. Частка бідного населення за національним критерієм,%
1.3. Частка бідних серед дітей,%
1.4. Частка бідних серед працюючих,%
Завдання 1.C: Зменшити в десять разів до 2015 року питому вагу населення, чиє споживання є нижчим рівня фактичного прожиткового мінімуму
1.5. Частка населення, чиє споживання є нижчим рівня фактичного прожиткового мінімуму,%

Завдання 1.А: Ліквідувати до 2015 року бідність за критерієм 5 дол. США на добу за ПКС

Для країн Центральної та Східної Європи за визначенням ООН межа бідності відповідає добовому еквіваленту 5 (до 2005 року - 4,3) дол. США за паритетом купівельної спроможності валют.

У післякризовому 2011 році частка населення України, чиє добове споживання є нижчим 5 дол. США за ПКС, значно зменшилася, і склала 1,7% (проти 2,5% в 2010 році).Враховуючи, що цільовий орієнтир на 2011 рік склав 4% можна стверджувати, що завдання може бути виконане.

Завдання 1.В: Скоротити питому вагу бідного населення (за національним критерієм бідності) до 25% за рахунок зменшення чисельності бідних серед дітей та працюючих

За підсумками 2011 року рівень бідності за національним критерієм склав 24,3%, що майже не відрізняється від показника попереднього року.

Вирішення цієї задачі відбулося за рахунок скорочення рівня бідності серед дітей і серед працюючого населення.

Таким чином, завдання, поставлене на 2015 рік, вже виконано, а при збереженні існуючих тенденцій можна сподіватися на подальше покращення цього показника і, відповідно, перегляду цільових орієнтирів на більш амбітні.

Завдання 1.С: Зменшити в десять разів до 2015 року питому вагу населення, чиє споживання є нижчим рівня фактичного прожиткового мінімуму

Рівень бідності за абсолютним критерієм (витрати нижче законодавчо затвердженого прожиткового мінімуму) в 2011 році знизився на 2,2 відс. пункти і склав 14,6% проти 16,8% в 2010 році.

У той же час, останні статистичні дані свідчать про те, що питома вага населення, чиє споживання є нижчим рівня фактичного прожиткового мінімуму продовжує зростати. У 2011 році цей показник становив 25,8% проти 23,5% у 2010 році, що є вище цільового орієнтиру на 2011 рік (15%) на 10,8 відс. пунктів.

Зазначена невідповідність у тенденціях цих показників пов'язана з кризовими явищами в економіці, які проявилися з кінця 2008-початку 2009 року і зумовили необхідність помірної економії бюджетних витрат при здійсненні соціальних витрат держави, у тому числі шляхом простого індексування базового соціального стандарту.

Таким чином, на кінець 2011 року вдалося досягти поставлених цілей (іноді зі значним перевиконанням) за завданнями 1.А і 1.В.

Проте, завдання 1.С. не було виконано. Відставання в 2011 році від цільового орієнтиру є відчутним і тому виконання цього завдання до 2015 року можливо лише за умови подальшого коректування соціальної політики відповідно до макроекономічної ситуації в Україні та поглиблення соціального діалогу в суспільстві.
Yevgeniy Zelenko
Communications Officer
United Nations Development Programme


Немає коментарів: