четвер, 4 березня 2021 р.

Яких компетентностей ми очікуємо від школярів?
81% директорів, 71% вчителів, 70% учнів та 50% батьків вважають, що опанування учнями ключовими компетентностями свідчить про те, що школа надає якісну освіту. До топ-критеріїв вони відносять також опанування наскрізними уміннями, всебічний розвиток учнів та цікаві уроки. У топі критеріїв для учнів також високі результати ЗНО.

Такими є результати дослідження, проведеного у жовтні-листопаді 2020 року дослідницькою агенцією «Vox Populi Agency» на замовлення Державної служби якості освіти України в рамках ініціативи “Система забезпечення якості освіти”, яка впроваджується в рамках проєкту “Супровід урядових реформ в Україні” (SURGe). Метою дослідження є вивчення як учні, батьки, вчителі, керівники шкіл та освітні експерти розуміють якість освіти та якість освітньої діяльності, взаємозв'язок між ними та чинники, які на них впливають.

“На перше місце виходить завдання сучасної школи. Розуміння цього поняття та його застосування, а також підтримка його таким одноголосним чином говорить про те, що принаймні на рівні дискурсу, Нова українська школа та філософія системи освіти, окреслена у Законі “Про освіту”, – діють. У першу чергу, важливо, що її розуміють учні” – зазначив Голова Державної служби якості освіти України Руслан Гурак.

На думку батьків, вчителів та директорів шкіл, найбільше на якість освіти у школі впливає співпраця між учасниками освітнього процесу, безпечне для дітей середовище (відсутність булінгу/цькування або дискримінації за ознакою статі, релігії, доходів родини, місця проживання тощо), кваліфікація педагогічних працівників та комфортне психологічне середовище.
Діти ж, обираючи, що робить школу хорошою/якісною, у першу чергу називають доброзичливі стосунки між учнями та вчителями, цікаві уроки та професійних вчителів. Важливо, що у топі впливу на якість освіти для усіх груп респондентів чинники, пов’язані із формуванням середовища та мікроклімату у школі.
Кваліфікаційний рівень вчителів – топ фактор впливу на якість освіти. Саме професійні вчителі – перше, на що орієнтуються батьки і діти при виборі школи. 69% учнів та 56% батьків обирали школу за цим критерієм. Разом з тим, 78% учнів зараховують доброзичливі стосунки між учнями та вчителями, взаємоповагу, відсутність булінгу/цькування до топ-чинників, що впливають на якість. Таким чином, постійний розвиток педагогів, підвищення кваліфікації, вдосконалення майстерності та підтримання мотивації – важливі для покращення якості освіти у школі.


Найменше, на думку респондентів, на якість освіти у школі впливають жорсткі вимоги до дисципліни. Так вважають 76% директорів, 49% вчителів та 35% батьків. Матеріально-технічне забезпечення також не увійшло до топ-чинників, що, на думку респондентів, впливають на якість. Лише 14% директорів та 15% вчителів і батьків назвали цей чинник як такий, що найбільше впливає на якість.


Санітарно-гігієнічні умови у школі увійшли до топ чинників, що впливають на якість, лише у відповідях батьків (26,5% батьків його обрали). А серед директорів та вчителів цей чинник обрали лише 17% та 19% відповідно. Автори дослідження зазначають, що в Україні досі близько 10% шкіл мають вбиральні лише на вулиці, а питання гідності дитини має бути серед актуальних та важливих частин роботи у напрямку розвитку української школи та потребує більшої уваги з боку директорів та вчителів.


У відповідях директорів шкіл до пріоритетних чинників, що впливають на якість не увійшла власне робота самого директора над розвитком школи та налагоджені управлінські процеси. Лише 27% директорів відзначили налагоджені управлінські процеси та 14% роботу директора над розвитком школи як важливі чинники, що впливають на якість. Натомість відповідальними за якість освіти учнів директори у першу чергу називають вчителів (93%), а потім себе (66%). При цьому лише 32% директорів вважають себе найбільш відповідальними на якість освітньої діяльності школи, а 39% з них покладають цю відповідальність виключно на вчителів.


Учні проявляють себе більш відповідальними та орієнтованими на результат. 82% учнів відповідальність за власну освіту в першу чергу покладають на самих себе, наступними називають вчителів – 82%. Лише 18% учнів вважають, що відповідальними є директори. У відповідях учнів також спостерігається орієнтованість учнів на результат – у топі критеріїв якості для них високі результати ЗНО та навчання, середній бал атестату.


“Питання психологічної безпеки, налагодження ефективної співпраці між вчителями та учнями – ті базові аспекти роботи школи, до яких має бути прикута увага керівника закладу у розбудові політики якості. Водночас директори не завжди розуміють власної ролі у створенні умов для якісної освіти. Незначну роль директорів у підвищенні якості освіти вбачають і вчителі та учні, покладаючи велику відповідальність на себе. Тому ми чітко розуміємо необхідність навчання керівників шкіл у питаннях забезпечення якості, стратегічного планування, управління закладом в умовах фінансової автономії” – зазначив Голова Державної служби якості освіти України Руслан Гурак.
Дослідження було проведено у жовтні-листопаді 2020 року методом онлайн-анкетування. Участь у дослідженні взяли 59 директорів, 1560 учителів, 1631 батьків, 899 учнів 60 шкіл у 13 областях України, а також 752 освітні експерти. Відібрані школи відтворюють регіональну структуру і структуру за типом населеного пункту, що забезпечує репрезентативність отриманих результатів. Бриф за результатами дослідження Державна служба якості освіти опублікувала на своєму вебсайті.


Немає коментарів: