середа, 29 липня 2020 р.

УПРАВЛІННЯ РІЗНОМАНІТТЯМ: КЛЮЧОВІ ПІДХОДИ ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ, НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН ТА КОРІННИХ НАРОДІВ
Управління різноманіттям засаднича складова урядування, процесів суспільної інтеграції. Природне суспільне різноманіття - це джерело конфліктів чи засади для розвитку? Які права національних меншин та корінних народів потрібно реалізовувати, як на це впливають суспільні упередження? Відповіді на ці питання можна віднайти у посібнику для тренерів та тренерів “Управління різноманіттям”. Відповідний тренінговий курс базувався на практичних та теоретичних засадах та інтерактивних засобах, опрацьовувся на тренінгових заходах.

Наразі Український незалежний центр політичних досліджень у рамках ініціативи за підтримки ВКНМ ОБСЄ "Підтримка інтеграції та управління різноманіттям: навчальний компонент" представив посібник з організації тренінгів “Управління різноманіттям”. Ініціатива реалізується у співпраці з представниками Міністерства культури та інформаційної політики України, Національного агентства України з питань державної служби, Української школи урядування.


Мета посібника - сприяти підготовці тренерів та тренерок у питаннях управління різноманіттям, поширювати інформацію щодо тематики тренінгу серед зацікавлених осіб. У книзі проаналізовано питання запобігання дискримінації, протидії негативним стереотипам, надано основні етапи організації навчання в сфері управління різноманіттям, надано інформацію про права національних меншин, суспільну інтеграцію та соціальну згуртованість. Посібник стане у нагоді державним службовцям, представникам органів місцевого самоврядування та неурядових організацій.


Нещодавно відбувся і перший кількаденний тренінг для тренерів з питань управління різноманіттям, забезпечення прав національних меншин та корінних народів. До навчання приєднались тренери та тренерки, відібрані на конкурсній основі з регіонів країни. Учасники тренінгу говорили про права національних меншин та корінних народів, знайомилися з викликами по протидії дискримінації, вивчали підходи до інтеграції в суспільстві крізь питання міжнаціональних відносин, шукали можливості застосування методів демократії участі у роботі з питаннями національних меншин і не лише.

Надалі вони впроваджуватимуть подібні навчання серед службовців, представників органів самоврядування для просування політики у сфері різноманіття, адже держава повинна обізнано будувати політику, спрямовану на сприяння інтеграції та соціальній згуртованості в різноманітному суспільстві.Громадянському суспільству у співпраці з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування необхідно продовжувати роботу в напрямку управління різноманіттям, реалізації ініціатив з інтеграції захисту прав представників національних меншин та корінних народів, напрацювування стратегій та політик з урахуванням питань різноманіття. Важливо говорити про динамічність процесів етнокультурного розвитку, позбуватися стереотипів при формуванні політик захисту прав та інтересів нацменшин, віднаходити ефективну комунікацію про права людини, права національних меншин для суспільства загалом.


Немає коментарів: