понеділок, 14 вересня 2015 р.

«Освіта для сучасності»

14–16 вересня 2015 року Національна академія педагогічних наук України і Комітет педагогічних наук Польської академії наук на базі Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова в м. Києві організовує VI форум українських і польських науковців «Освіта для сучасності»
У ході форуму обговорюватимуться такі теми: філософські засади сучасної педагогіки; гуманістична педагогіка: минуле, сьогодення, майбутнє; перспективи розвитку державної освітньої політики; стратегія розвитку педагогічної освіти в умовах суспільства знань; методологія досліджень проблем освіти в умовах сучасних цивілізаційних змін; психопедагогічні засади професійного розвитку підготовки вчителя; тенденції розвитку систем неповної освіти в умовах євроінтеграційних процесів; становлення порівняльної педагогіки у полікультурному просторі сучасної освіти; інформаційно-комунікаційні технології у формуванні освітнього простору. 
У форумі візьмуть участь: голова Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти Лілія Гриневичпрезидент НАПН України Василь Кремень, ректор НПУ імені М. П. Драгоманова Віктор Андрущенко понад 40 науковців  зарубіжних країн.
Науково-методичні рекомендації, опрацьовані під час заходу, будуть надіслані до Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти, Міністерству освіти і науки України, іншим зацікавленим органам виконавчої влади та громадським організаціям, а також науково-дослідним інститутам для можливого врахування у планах роботи.
За результатами проведення VI форуму українських і польських науковців «Освіта для сучасності» очікуються спільні дослідження, міжнародні і національні конференції й методологічні семінари, видання наукових і науково-методичних праць, а також підручників і навчальних посібників. Проведення наступного VIІ Форуму українських і польських науковців планується у вересні 2017 року  в Республіці Польща.


Немає коментарів: