пʼятниця, 8 серпня 2014 р.

Заява громадських організацій щодо процесу підготовки змін до ЗаконуУкраїни “Про вибори народних депутатів України”

Громадські організації Громадянська мережа ОПОРА, “Інтерньюз-Україна”, Комітет виборців України, Рух ЧЕСНО, Український незалежний центр політичних досліджень та Міжнародна фундація виборчих систем (IFES) вітають початок підготовки змін до виборчого законодавства, спрямованих на створення належної правової основи для проведення позачергових виборів народних депутатів України 2014 р. у відповідності до міжнародних стандартів.

Утворення Робочої групи щодо змін до виборчого законодавства, до складу якої включено представників всіх парламентських фракцій та груп, сприятиме прийняттю такої редакції Закону “Про вибори народних депутатів України”, яка враховуватиме позицію всіх представлених у парламенті політичних сил.

У той же час, доводиться констатувати, що діяльність цієї Робочої групи здійснюється непрозоро, а експерти та громадськість не мають впливу на процес підготовки змін до законодавства про парламентські вибори. В результаті існує ризик того, що зміни до виборчого законодавства ухвалюватимуться поспіхом, будуть внутрішньо суперечливими та потребуватимуть подальших змін вже під час перебігу виборчого процесу. Більше того,
результатом закритості процесу підготовки цих змін може стати прийняття такої редакції Закону “Про вибори народних депутатів України”, яка враховуватиме лише вузькопартійні інтереси і суперечитиме поперднім деклараціям політиків та загальносуспільним настроям і очікуванням.

З огляду на це, вважаємо за необхідне наголосити на необхідності забезпечення прозорості діяльності Робочої групи щодо змін до виборчого законодавства, залучення в її роботу не лише політиків, але і представників неурядових організацій, незалежних експертів.

При підготовці змін до Закону “Про вибори народних депутатів України” вважаємо за необхідне враховувати наступне:

Вибори народних депутатів України мають проводитись за пропорційною виборчою системою у багатомандатних виборчих округах з голосуванням за відкриті списки кандидатів у народні депутати України, за якої виборці матимуть можливість голосувати за конкретного кандидата у депутати.

Закон “Про вибори народних депутатів України” повинен визначати такий порядок утворення багатомандатних виборчих округів, який забезпечуватиме можливість обрання у день голосування повного складу парламенту, тобто 450 народних депутатів України.

Тривалість виборчого процесу має визначатись таким чином, щоб забезпечувати належну організацію підготовки та проведення виборів народних депутатів України, а також можливість ефективного поновлення порушених виборчих прав у разі судового чи позасудового оскарження рішень, дій та бездіяльності щодо виборів. У будь-якому випадку, скорочення тривалості виборчого процесу до 45 днів є неприйнятним, оскільки в такий короткий строк належним чином організувати виборчий процес буде складно, якщо взагалі можливо.
До участі у розподілі депутатських мандатів мають допускатись партії, які отримали на свою підтримку 3% дійсних голосів виборців, які взяли участь у голосуванні. У будь-якому випадку, виборчий бар’єр для політичних партій не повинен перевищувати 5% дійсних голосів виборців.

Якщо Закон “Про вибори народних депутатів України” передбачатиме можливість висування кандидатів у народні депутати України виборчими блоками, то виборчий бар’єр для блоків має перевищувати виборчий бар’єр для партій не менш ніж на 2% дійсних голосів виборців.

Порядок утворення окружних та дільничних виборчих комісій на виборах народних депутатів України має бути аналогічним порядку, встановленому Законом “Про вибори Президента України”, тобто кожна партія (виборчий блок, якщо блоки будуть наділені правом висувати кандидатів на виборах), список кандидатів у депутати від якої було зареєстровано у загальнодержавному виборчому окрузі, повинна мати право запропонувати до складу кожної виборчої комісії одну кандидатуру. Всі запропоновані до складу ОВК та ДВК кандидатури, які відповідатимуть вимогам закону, мають включатись до складу відповідної комісії, і жеребкування щодо поданих кандидатур проводитись не повинно. При цьому у разі, якщо відповідним суб’єктом виборчого процесу буде запропоновано менше 2/3 кандидатур до складу всіх ДВК та всіх ОВК, які організовуватимуть проведення виборів народних депутатів, такий суб’єкт повинен втрачати свій статус, а реєстрація всіх висунутих ним кандидатів на виборах має скасовуватись. Такий підхід запобігатиме участі у виборах безвідповідальних партій, які не прагнуть до боротьби за голоси виборців.

Закон “Про вибори народних депутатів України” повинен передбачати обов’язковість оприлюднення на офіційному веб-сайті ЦВК декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру всіх кандидатів у народні депутати, а також їхніх автобіографій, поданих до ЦВК – в частині відомостей, що не містять інформації, що не містять інформації з обмеженим доступом (місцепроживання, місцезнаходження майна тощо).

При врегулюванні питань, пов'язаних з фінансуванням передвиборної агітації за рахунок коштів виборчих фондів варто виходити з наступного:

Закон «Про вибори народних депутатів України» не повинен встановлювати обмежень розміру виборчих фондів чи максимальної суми витрат коштів виборчих фондів, що запобігатиме тіньовому фінансуванню передвиборної агітації;
Внесок громадянина до виборчого фонду має бути зменшений з 400 мінімальних розмірів заробітної плати до 40 мінімальних розмірів заробітної плати, що сприятиме диверсифікації джерел фінансування передвиборної агітації;
Фінансові звіти про надходження і використання коштів виборчих фондів мають подаватись розпорядниками виборчих фондів як до дня голосування (проміжні фінансові звіти), так і після виборів (остаточні фінансові звіти), що сприятиме підвищенню прозорості фінансування передвиборної агітації. При цьому проміжні фінансові звіти повинні покривати період від дня відкриття рахунків виборчих фондів до не менш як 7 днів до дня голосування. Проміжні та остаточні фінансові звіти мають оприлюднюватись на офіційному веб-сайті ЦВК протягом 2 днів з дня їх одержання ЦВК.

До Кодексу України про адміністративні правопорушення необхідно внести зміни, які передбачатимуть встановлення адміністративної відповідальності розпорядників коштів виборчих фондів за неподання, несвоєчасне подання проміжних та остаточних фінансових звітів, а також включення до цих звітів недостовірної інформації.

Парламенту необхідно прискорити розгляд та забезпечити ухвалення у вересні 2014 р. проекту Закону № 4846 від 12.05.2014 р. “про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення прозорості фінансування політичних партій в Україні та передвиборної агітації”.

Внесення змін до Закону «Про вибори народних депутатів України» має супроводжуватись внесенням змін до Кримінального кодексу України, які передбачатимуть встановлення ефективних, пропорційних та превентивних санкцій за виборчі злочини. Зокрема, парламенту варто повернутись до розгляду законопроекту № 4741 від 18 квітня 2014 р., внесеного на розгляд Верховної Ради України Кабінетом Міністрів, та забезпечити його прийняття в цілому як закону до проведення позачергових виборів народних депутатів України.

Під час підготовки та проведення виборів народних депутатів України Міністерству внутрішніх справ України, органам прокуратури та судам необхідно забезпечити притягнення всіх осіб, винних у порушенні виборчого законодавства, до передбаченої законом юридичної відповідальності, що сприятиме втіленню в життя принципу невідворотності покарання за правопорушення.

Зметоюзабезпеченнязмістовноїсуспільноїдискусіїстосовноподальшихшляхіврозвиткукраїни, Закон “Про вибори народних депутатів України” має передбачити, що тривалисть однієї агітаційної теле- або радіопрограми (виступу, нарису, інтерв’ю, фільму, повідомлення тощо), розміщеної за рахунок коштів виборчого фонду відповідного суб’єкта виборчого процесу в електронному ЗМІ, не повинна бути меншою 3 хв.

Інтерньюз-Україна

ВГО “Комітет виборців України”

Громадянська мережа ОПОРА

Український незалежний центр політичних досліджень

Рух ЧЕСНО

Інститут медіа права

Джерело : ОПОРА


Пов'язані теми :
- Вибір-2014
- Громада та влада


КоментуватиОбговорити в форуміРоздрукуватиНемає коментарів: