неділя, 27 серпня 2023 р.

У вишах можуть почати новий розподіл персоналу
У Верховній Раді України зареєстрували два освітні законопроєкти: 9600 і 9601. Вони є результатом спільної роботи Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій та Міністерства освіти і науки України.
Законопроєкт 9600 «Щодо підтримки наукової роботи в ЗВО». Згідно з його положеннями запропоновано зменшити навчальне навантаження науково-педагогічних працівників вищої освіти: з нинішніх 600 годин у рік до 400-500 годин у рік. Ця цифра залежатиме від обсягу виконуваної ними наукової роботи — облік годин ЗВО ведуть самостійно в межах їхньої автономії. Таким чином відбудеться заохочування наукової роботи в університетах, а робочий час викладачів формуватиметься за тим же принципом, що у їхніх європейських колег. Якщо ж викладач повністю зосереджується саме на навчанні, то буде правильно кваліфікувати його як педагогічного працівника і не вимагати наукової роботи.

Законопроєкт 9601 «Щодо дебюрократизації діяльності центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки». Ним передбачено відхід від затвердження Атестаційною колегією Міністерства освіти і науки вчених звань доцента, професора, старшого дослідника. Учені звання присвоюються вченими радами університетів та наукових установ, а подальше їхнє затвердження в Міністерство освіти і науки є зразком зайвої бюрократизації. За логікою законопроєкту, учене звання має відповідати посаді науково-педагогічного працівника і присвоюватися самим закладом, у якому той працює.Немає коментарів: