четвер, 16 березня 2023 р.

Як отримати відшкодування шкоди завданої військовою агресією РФ проти України?


В публікаціях ЗМІ з'явились деякі алгоритми щодо спроб отримання компенсації за шкоду завдану військовою агресією РФ. Відразу треба зазначити, що на цей час таку компенсацію отримати складно у зв'язку з відсутністю законодавчого механізму отримання такої компенсації. Але деякі речі треба робити вже зараз.
На цей час відсутній спеціальний закон який би визначав засади та механізми отримання відшкодування (компенсації). Верховна Рада України розглянула в першому читанні Закон України «Про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об’єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації», але з огляду на негативний висновок Головного юридичного управління апарату ВРУ слід чекати ще багатьох правок в цей закон. Наразі є лише підзаконний акт постанова КМУ від 22.03.22 №380 якою врегульовано порядок збору та обліку інформації про пошкоджене та знищене майно. Це про той саме реєстр якій презентовано в програмі ДІЯ.

Чи можливе звернення до суду про стягнення відшкодування з російської федерації?

Існує так званий юрисдикційний імунітет – законодавча заборона розглядати в державних судах спори проти іноземної держави без її згоди, тобто без згоди РФ. Але Верховний Суд України у своїй постанові від 18.05.2022 року по справі № 760/17232/20-ц визначив, що Судовий імунітет російської федерації не застосовується з огляду на звичайне міжнародне право, кодифіковане в Конвенції ООН про юрисдикційні імунітети держав та їх власності (2004). Звернення позивача до українського суду є єдиним розумно доступним засобом захисту права, позбавлення якого означало би позбавлення такого права взагалі, тобто заперечувало б саму сутність такого права. Отже, право звернення до суду з позовом до РФ у громадян та підприємств існує.

Починаючи з 2014 року загальновідомим є той факт, що РФ чинить збройну агресію проти України. Наведені дії РФ вчиняє з 2014 року. Отже, після початку війни в Україні з 2014 року суд України, розглядаючи справу, де відповідачем визначено РФ, має право ігнорувати імунітет цієї країни та розглядати справи про відшкодування шкоди, завданої фізичній особі в результі збройної агресії РФ.

Отже існуюча судова практика дозволяє встановити юридичний факт нанесення збитку особі саме діями РФ. Щодо фактичного стягнення ситуація дещо складніша.

Які є юридичні механізми стягнення відшкодування за завдану збройною агресією РФ шкоду?


Основний принцип відшкодування визначено в ст.1166 Цивільного Кодексу України. «Майнова шкода, завдана неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю особистим немайновим правам фізичної або юридичної особи, а також шкода, завдана майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала.» Отже, для повного відшкодування шкоди потрібно встановити хто саме завдав шкоду і стягнути з нього відшкодування.

Вочевидь, шкоду завдану військовою агресією РФ проти України повинна відшкодовувати саме держава РФ.

Законотворці з парламенту пропонують механізм за яким держава Україна буде компенсувати (а не відшкодовувати) шляхом власних коштів шкоду завдану РФ вже найближчим часом. Компенсація це не повне відшкодування всім, хто зазнав втрат майна із за дій РФ. Компенсація з державного бюджету України це лише спосіб, за яким держава Україна з власного бюджету надає компенсацію деяким власникам житлової нерухомості (у першу чергу приватним особам) в обмін на підписання отримувачами компенсації договору про передачу державі права вимоги відшкодування збитків з РФ.

Причинно-наслідковий зв'язок за загальними правилами встановлює саме суд, суд же і визначає особу, винну в завданні збитків (ст.19 ЦК України). За законом прийнятим у першому читанні запроваджується механізм, за яким повноваження встановлювати причинно-наслідковий зв'язок надається спеціальним комісіям що створюються при виконавчих органах місцевого самоврядування. На мій погляд, це вже містить в собі корупційні ризики субєктивного вирішення питань спеціальним органом, який фактично буде мати деякі функції суду.

Цим законопроектом непередбачено отримання моральної (немайнової) шкоди та відшкодування за неотриману вигоду. Немає згадки там ні про нежитлове майно ні про нерухомість що належить юридичним особам.

16.03.2022р. РФ була виключена з Ради Європи, отже на неї не поширюється юрисдикція Європейського Суду з прав людини. Ще раніше РФ внесла зміни в своє законодавство яким оголосила пріоритет національного законодавства над міжнародними договорами. Отже, наявні міжнародні організації на цей час не можуть фактично виконати рішення судів якими стягнуто з РФ шкоду.

Для стягнення з РФ збитків заподіяних у війні проти України повинен бути створений міжнародний трибунал, якій визнає РФ у вчиненні воєнних злочинів та вирішить про розмір та порядок компенсації росією спричиненого збитку. Це будуть органи на кшталт Нюрнберзького трибуналу та Постдамської конференції переможців у 2 світовій війні. Ці органи зараз тільки на стадії зародження і саме вони будуть вирішувати розмір репарацій з РФ державам переможцям, в першу чергу Україні. І саме за рахунок коштів та майна РФ будуть здійснюватись виплати за завдання збитків. Впровадження цих юридичних механізмів тільки починається.

Як зараз зафіксувати факт та розмір збитків нанесених збройною агресією РФ підприємству або приватній особі?

Сьогодні треба фіксувати збитки завдані діями РФ. Як саме зафіксувати збитки? Ст.76 Цивільного процесуального кодексу містить визначення доказів. «Доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів)… які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами: письмовими, речовими і електронними доказами, висновками експертів; показаннями свідків. Моя особиста рекомендація збирати докази саме у визначенні ЦПК України і з огляду на можливі майбутні судові процеси і з огляду на якість та належність доказів взагалі.

Так зафіксувати певні факти можливо:


— шляхом звернення до органів Національної поліції України з заявою про вчинення злочину передбаченого ст.438 КК України (порушення законів та звичаїв війни). Після подання заяви (не пізніше як через 24 години) треба отримати от слідчого що здійснює досудове розслідування витяг з ЕРДР (єдиний реєстр досудових розслідувань) в якому повинна бути зазначена інформація про заявника та адрес пошкодженого майна;

— звернувшись до органів ДСНС України з заявою про фіксування фактів пошкодження нерухомості внаслідок пожежі, обстрілу;

— звернутись до органів місцевого самоврядування для складання звіту з технічного обстеження будівлі;

— зберегти публікації ЗМІ в яких згадується або є на фото, відео ваша будівля;

— зафіксувати особисті данні свідків (це може бути будь-хто, хто бачив момент пошкодження/руйнування будівлі);

— Зафіксувати на фото і відео пошкодження, руйнування. До створення цих фото, відео треба відноситись вкрай уважно. Вони повинні містити ідентифікуючи ознаки саме вашого майна (зображення вулиці, адресу, місцевості, наслідків пошкодження), інформацію про того, хто робив фото відеофіксацію та коли саме. Бажано зберегти геолокацію фото/відео та в ідеалі сам гаджет, на який ви робили фото/відео.

— для підприємців та юридичних осіб треба зафіксувати внутрішніми розпорядчими документами (наказами, актами, розпорядженнями) факт руйнування, пошкодження майна, факт неможливості використання майна за призначенням.

— зберегти документи що посвідчують право власності на нерухоме майно або розпочати заходи щодо відновлення таких документів.

Що робити, якщо ви бажаєте стягнути з РФ відшкодування завданої шкоди, але не маєте змоги чекати компенсації (відшкодування) збитків (наприклад вам потрібно полагодити дім, квартиру та жити в приміщенні вже зараз)?

Слід зібрати не тільки докази заподіяння шкоди, а і докази розміру збитків та причини отримання шкоди, а саме:

— звернутись до оцінювачів, що зареєстровані в державному реєстрі оцінювачів та суб’єктів оцінювальної діяльності щодо розміру заподіяного збитку;

— звернутись до експертів, що зареєстровані в реєстрі атестованих експертів мін'юсту за наданням висновку про розмір спричинених збитків та про причини отримання шкоди. Під час війни доступ до реєстру обмежений, але можна звернутись до мін'юсту з відповідним запитом.

Надалі, після впровадження реальних механізмів відшкодування збитків коштом РФ звертатись до відповідних органів за отриманням відшкодування.

Процедура відшкодування шкоди не є простою. Важливо на всіх стадіях процесу здійснити збір доказів, встановлення розміру збитків, зверненні до відповідних органів юридично грамотно, для чого треба звернутись за допомогою до кваліфікованих адвокатів https://yurpom.net/

Адвокат Максим Коваль.
Немає коментарів: