середа, 28 серпня 2019 р.

Автографи передмістя – 2

29 серпня о 18:00 у Великому залі галереї Одеського літературного музею відбудеться відкриття виставки Світлани Юсим «Автографи передмістя - 2» живопис - графіка - інсталяція.

Говорячи про свої роботи, сама художниця визнає: «Пластична мову моїх робіт склалася цілком природно. Її становлення почалося з усвідомлення того, що натуралістична зображальність не може бути метою - дійсність потребує інтерпретації. Тобто мистецтво не є прямим відображенням дійсності... Останнім часом я часто вводжу в свої роботи тексти або окремі слова; або просто жесть, відповідний руху пишучої руки, яка залишає свій слід. Ці тексти в більшості випадків не призначені для прочитання. Вони можуть бути відгуком якихось лунаючих у свідомості рядків».

Сказане дає підставу говорити про «художній текст» Світлани Юсим як про репрезентацію «рівня другого ряду», що стоїть «за спиною» видимого безпосередньо на поверхні холста.

У даному разі можна говорити про те, що художній твір виступає заміною реальності, з якої воно виникло, не будучи, однак, нею. Воно нагадує нашій буденній свідомості про те, що за її межами є щось більше, ніж ми відчуваємо у своїй повсякденності. Про те, що світ речей та поточних подій не може впоратися з поточним прагненням людини розширити ареал свого існування, оскільки не враховує одвічного закону - справжня раціональність буденного життя, якщо вона прагне до протягу у часі, повинна включати у свій зміст латентне та ірраціональне в якості невід'ємної частини.

Будуючи художній простір у відповідності зі своїм баченням, Світлана Юсим обмежує пошуки втраченої цілісності виведенням вихідних знаків, що виконують функцію ключа до дешифрування втрачених кодів, що відкриває шлях до гармонії. Частково цей пошук подібний зі спробами сучасного японського художника русек Марімото, чиє мистецтво грунтується на утриманні прямого безперервного зв'язку з історико-культурним змістом ієрогліфа як надійного ретрансляційного каналу, по якому в сучасне життя проникає не відфільтрована теперішньому станом технизированной культури інформація про безперервність життя – її вічно оновлюваної субстанції – прото-образі перетвореним часом в мета-образ Буття.

Що стосується реконструювання «рунічного письма» в якості художньо образу, представленого в роботах Світлани Юсим, про який вона говорить сама, то його ізотеричний зміст вимагає від художника граничного духовно-інтелектуального зосередження, оскільки передбачає, з одного боку, безпомилкове попадання в пластичну конфігурацію «образу-знаку », з іншого - вписання гіпотетично виниклого артефакту в контекст культурного потоку, в якому знаходиться глядач.

Подібна комбинаторика цветографических та семантичних фігур створює новий смислообраз, переконливість якого сприймається повноцінною частиною художнього простору світу, відбудованого зусиллями художника.
Виставка діє до 17.09 з 10:00 до 17:00 (щодня, крім понеділка).


Немає коментарів: